Arbejdsmappe skjult

Alle artikler, lister m.v., der er lagt op på hjemmesiden som Pdf-filer, er samlet i mapperne nedenfor. En del af disse mapper kan også findes på siderne med emner, hvorunder de naturligt hører.

Alle filerne kan downloades

SIDEN HAR VÆRET NEDE OG DET ER NØDVENDIGT AT LÆGGE ALLE FILER OP IGEN. DET TAGER TID – JEG ER I GANG.
DERFOR ER DENNE SIDE MED FILER ENDNU IKKE KOMPLET.

1 39dab7dbe6 Dybvig-havns-historie/Dybvigs-historie 979c8e32fe
Hjem / Dybvig-havns-historie / Dybvigs-historie
1810_12_04-Koeb-af-Dybvig-Havn.pdf

1813-1814-Myndighedsdialog-vedr_-havnetakster.pdf

1813_02_01-Indledende-undersoegelser-vedr_-Fejoe-havn.pdf

1813_03_12-Kortskitse-til-oplysninger-om-Fejoe-havn.pdf

1813_11_13-Stiftsamtets-udtalelser-om-havnepenge-ved-Feioee-Havn.pdf

1814-1829-Havnetakster-Dybvig.pdf

1814_06_04-Om-advisering-af-havnetakster.pdf

1815_12_09-Om-advisering-af-havnetakster-samt-aarlige-indberetninger.pdf

1817_02_22-Anmodning-om-hjaelp-til-indretning-af-havnen.pdf

1819_03_31-Forslag-til-opkraevning-af-havneafgift-ved-Bandholm-Toldsted.pdf

1819_08_17-Godkendelse-til-opkraevning-af-havneafgifter-ved-Bandholm-toldsted.pdf

1821_01_09-Havnebesigtigelse.pdf

1823_06_07-Instruks-for-havnekommissionen-paa-Fejoe.pdf

1823_08_20-Udpegning-af-havnekommission.pdf

1823_09_25-Moede-om-havneinvesteringer.pdf

1823_11_18-Forskudsbetaling-paa-skoennede-havneomkostninger.pdf

1823_11_18-Overslag-over-bekostningerne-til-Fejoe-Havns-istandsaettelse.pdf

1824_03_24-moede-i-Havnekommisionen.pdf

1824_12_30-Hjaelp-til-udbetaling-af-aarshonorar.pdf

1825_03_01-Fortegnelse-over-materialer-som-skal-bruges-til-havnen.pdf

1825_05_30-Aftale-om-prisnedsaettelse-for-benyttelse-af-havnen.pdf

1825_11_21-Havnekommissionsmoede-om-anlaegsudgifter.pdf

1825_12_13-Om-indstilling-til-udpantning-af-havnegaeld.pdf

1826_01_17-Havnekommissionens-afgoerelse-om-betaling-for-vedligeholdelse.pdf

1826_04_19-Forening-for-skippere-i-Fejoe-havn.pdf

1830_03_19-Betaling-for-vinterlag.pdf

1830_03_19-Fremsendelse-af-synsforretni-ng-til-Commercekolegiet.pdf

1830_04_10-Ansoegning-om-fritagelse-for-betaling-af-havneafgift-1.pdf

1830_05_04-Om-klage-fra-skippere-om-betaling-af-vinterleje-i-Fejoe-havn.pdf

1830_05_10-Opfoelgning-paa-info-vedr_-klagesag-fra-skippere-der-ikke-vil-betale-leje.pdf

1830_05_29-Forundersoegelse-i-forbindelse-med-ansoegning-og-fritagelse-for-betaling-af-vinterleje.pdf

1830_06_17-Klage-over-betaling-for-vinterlag.pdf

1830_07_14-Havneregnskab-1827-1830.pdf

1830_09_03-Anmodning-om-fritagelse-for-vinterhavneleje.pdf

1830_09_03-Fra-havneejerne-til-birkedommeren-vedr_-manglende-betaling-for-vinterleje.pdf

1830_09_07-Regnskab-for-Fejoe-havn-1827-1830-og-klage-fra-skippere-der-ikke-vil-betale-vinterleje.pdf

1830_09_20-Havnens-besigtelse.pdf

1830_09_20-Om-Fejoe-havn-officielle-besigtigelse.pdf

1830_09_27-Fremsendelse-af-synsforretning-til-Commercecollegiet.pdf

1830_12_01-Klagebrev-fra-4-skippere.pdf

1831_01_27-Rykker-fra-Commerce-Collegiet-for-manglende-betaling-vedr_-vinterlag.pdf

1831_10_08-Endelig-afslutning-paa-henvendelse-om-fritagelse-for-betaling-af-vinterlag-i-Fejoe-havn.pdf

1832_02_18-Havnekommissionsmoede-om-forbedringer.pdf

1881_10_27-Begyndelsen-paa-etablering-af-Fejoe-Havn-1882.pdf

1882-Reglement-for-ordens-overholdelse-ved-landingsbroen-Dybet.pdf

1884_01_17-Skal-dampskibsbesejlingen-Fejoe-–-Bandholm-fortsaette-efter-1884.pdf

46