Runesten på Fejø

Har der været –  eller er der – runesten på Fejø. Det er et interessant spørgsmål – muligheden er i hvert fald til stede, når man ser på de genstande der er fundet fra vikingetiden på øen – eksempelvis Fejøbægerne og møntskatten fra Skoven.
De 2 voldsteder Dragsbjerg og Barfred påviser tilstedeværelse af en del indbyggere også i vikingetiden.

På nedenstående matrikelkort fra 1807, kan der iagttages 2 interessante markbetegnelser vest for, hvor Kirkevej i dag drejer om mod Kirkevej 28.

Marker med navne: “Store Runstene” og “Smaae Runstene”

Disse markbetegnelser kunne indikere at der har været fundet sten med runer på Fejø.

Runesten på Fejø

Store runstene og Smaae runstene

På Lolland-Falster er der fundet 7 runesten, som kan ses nedenfor.

Billederne nedenfor er hentet i Nordisk Forskningsinstitut/Nationalmuseets database over danske runeindskrifter.

Hvis du klikker på det enkelte billede åbnes et link til beskrivelse af den enkelte runesten i ovennævnte database.

Runesten på Lolland-Falster

Bregninge stenen.
Nationalmuseets runehal.
Klik på billedet.

Sdr. Kirkeby

Sønder Kirkeby stenen.
Nationalmuseets runehal.
Klik på billedet.

Skovlænge

Skovlænge stenen.
Stiftsmuseet i Maribo.
Klik på billedet.

Sædinge

Sædinge stenen.
Stiftsmuseet i Maribo.
Klik på billedet.

 

 

 

 

Tillitse

Tillitse stenen.
Tillitse kirkegård.
Klik på billedet.

Tirsted

Tirsted stenen.
Nationalmuseets runehal.
Klik på billedet.

 

 

Tågerup

Tågerup stenen.
Indmuret i Tågerup Kirkes våbenhus på ydersiden.
Klik på billedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om runesten og runer