Graffiti

Wikipedia definerer graffiti således:
Graffiti er en kunstform og subkultur udført med spraymaling på store flader som vægge og mure. Graffitimalerne er kendt for at male deres “pieces” og “tags” i det offentlige rum, både hvor det er lovligt og ulovligt.

Lysten til på den ene eller anden måde at markere sin tilstedeværelse med malerier, tegninger og indristninger (datidens graffiti), har man en del eksempler på langt tilbage i tiden.

Nogle af de ældste kendte og daterbare eksempler er symboler og figurer, der er helt op til 60.000 år gamle. Kunstværker er malet på klippevægge og i huler rundt omkring i verden.

Disse tidlige vidnesbyrd om menneskelig aktivitet forestiller typisk dyrefigurer, som meget tydeligt viser det, som man har været omgivet af og optaget af i dagligdagen. Figurenes udtryk viser ofte disse tidlige menneskers tanker, frygt og håb.

Malerierne er oftest udført med okker og/eller trækul, som begge var materialer det var nemt at få fat i. Nogle af de ældste symboler man finder, er ridset ind i klippevæggene.

Graffiti worldwide

De mest kendte eksempler på hulemalerier i Europa finder man i Chauvet og Lascaux hulerne i Frankrig og i Santimamiñe hulerne i Spanien. På verdensplan finder man berømte malerier på klipper i Australien og i huler på Sulawesi i Indonesien.

graffitiPå Sulawesi har man som det eneste sted også fundet et omrids af menneskehænder sammen med scener af en jagt på hjortesvin.

At der er vist jagtmotiver, er der for så vidt ikke noget underligt i. “Kunstnerne” var jo samlere og jægere, som blot viste et eksempel fra deres dagligdag og hvad de var optaget af.

Jagtmotivet, som ses ovenfor er blevet C14 dateret til at være ca. 44.000 år gammelt.

Graffiti i Danmark

I Danmark kan vi ikke bryste os af at have være helt så tidligt på færde. Det skyldes sandsynligvis at landet indtil for ca. 14.000 år siden var dækket af is og dermed ikke beboeligt. De første gæster/indbyggere “Rensdyrjægerne” efterlod sig kun i mindre grad eksempler på kunstnerisk adfærd i form af symboler på knogler og rensdyrgevirer.

Skal man se noget der kan sammenlignes bare lidt med aktiviterne fra det store udland, så er nogle ca. 3.500 år gamle helleristninger på Bornholm det bedste bud, vi kan fremvise.

graffitiEn helleristning er en betegnelse for billeder af mennesker, dyr, genstande og symboler af geometrisk eller mere abstrakt type, som er hugget, slebet eller malet på stenflader og på fritstående sten.
Der er fundet mange helleristninger på Bornholm primært på Vasagård og på Madsebakke.
Motivet med skibe og solsymboler, som ses til højre er fra lokaliteten Madsebakke på Bornholm.

graffitiI dag er man også i Danmark gået over til at anvende maler-mediet for at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse og  måske tillige for at gøre opmærksom på bestemte holdninger eller for at sprede budskaber som på billedet til venstre.
Man bruger dog ikke længere okker og trækul, men et noget nemmere materiale på spraydåser.

Graffiti på Fejø

Den eneste form for graffiti, som jeg har kunnet finde på Fejø er indristninger i mure på bygninger. De findes mange steder, men det mest kendte er nok på det gamle bageri på hjørnet af Herredsvej/Dybvigvej.
Jeg antager at langt de fleste “graffitier” på Fejø er udført i perioden 1950-1980.

Flot sejlskib på Andemosevej 10. Foto: Klaus Lasvill-Mortensen

 

Man kan efter sigende også finde eksempler på graffiti en del andre steder på Fejø.

Billeder af sådan graffiti er meget velkommen på mail  – så lægger jeg det op på siden her.