Skolebillede 1950

Skolebillede 1950

Skolebillede fra Vesterby skole 1950

Bagerste række fra venstre:
Villy Mortensen – Lynge Rasmussen – Ingrid Hansen – Kurt Møller Rasmussen – Lis Hørlech – Tove Oxholm – Inge Petersen – Tove Hansen – Kurt Nielsen – Jette Rasmussen – Per Hørlech

4. række fra venstre:
Hans Erling Nielsen – Joan Olsen – Kirsten Olesen – Herdis Simonsen – Allan Jensen – Helen Henriksen – Gert Olsen – Ole Tolstrup – Erik Møller Rasmussen – Erik Mortensen

3. række fra venstre:
Lis Eriksen – Lærer Hørleck – Grete Hansen – Else Marie Nielsen – Inge Lise Olsen – Jonna Frederiksen – Karina Simonsen – Janiel Hansen – Knud Åge Eriksen – Mona Petersen – Preben Svendsen – lærer Skålum

2. række fra venstre:
Palle Skov – Anni Frederiksen – Karen Petersen – Åge Tarp – Ruth Simonsen – Leni Larsen – Bodil Nielsen – Birthe Petersen – Elsebeth Henriksen – Karen Eriksen

1. række fra venstre:
Gitte Petersen – Henning Skov – Iver Tarp – Hans Helmer Hansen – Benny Petersen – Knud Simonsen – John Larsen – Per Olesen – Conny Sørensen – Vera Christensen