Johannes Jørgensen

Købmand Johannes Jørgensen, Herredsvej 18 havde i mange år også lastvogne som han drev sin forretning med. Senere blev disse udskiftet med 2 traktorvogntog som fragtede varer til og fra Fejø.

Johannes Jørgensen havde garane i den lave bygning til venstre med 2 porte

Johannes Jørgensen transporterede primært korn & foderstoffer, brændsel samt byggevarer.