Ejendomsbesiddere og slægter på Vejrø

Her finder du beskrivelser af ejendomsbesiddere og betydende slægter på Vejrø.

1 f6f3fef629 Slaegter-paa-Vejroe 15a4b3ba20
Ejendomsbesiddere-paa-Vejroe-1700-1900.pdf

Familien-Clausen-en-slaegt-paa-Vejroe.pdf

Familien-Kastrup-Krigsassessoren-paa-Vejroe-og-hans-slaegt.pdf

3