Ejendomsbesiddere og slægter på Vejrø

Her finder du beskrivelser af ejendomsbesiddere og betydende slægter på Vejrø.

1 053a9af2d9 Slaegter-paa-Vejroe b9424a4436
Ejendomsbesiddere-på-Vejroe-1700-1900.pdf

Familien-Clausen-en-slaegt-paa-Vejroe.pdf

Familien-Kastrup-Krigsassessoren-paa-Vejroe-og-hans-slaegt.pdf

3