Bamses Tivoli

I 1960erne og i starten af 1970erne fik Fejø hvert år i sommerferien et længe ventet besøg af Bamses Tivoli – et af Danmarks mange omrejsende Tivoli.

Besøget varede altid en uge og vi unger gik i lang tid og glædede os til denne begivenhed. Jeg tror helt ærligt, at Bamse og hustruen Ruth nærmest betragtede besøget som en slags ferie. Omsætningen på øen var i hvert fald ikke voldsom stor.

Bamses Tivoli - Lykkehjul & Skydebane

Ovenfor, foran “Lykkehjulet”, “Skydebanen” og “Rouletten”, ses Bamses svigersøn og barnebarn.

“Rouletten” og “Lykkehjulet” passede Bamse. Jeg har mange gange set ham give hjulet et lille skub så en lille pige fik sit store ønske opfyldt. Hos Bamse bankede et stort og varmt hjerte.

Bamses fødselsdag blev fejret i Bamses Tivoli.

Om søndagen havde Bamse altid fødselsdag og delte karameller og slik ud til børnene.
Hvis vi var rigtig heldige, fik Bamse besøg af “onkel Butte”, der lavede de flotteste og mest fantasifulde figurer ud af balloner.

Det var en rigtig festdag – vi unger skulle vaskes og klædes pænt på ligesom vores forældre – sådan gjorde man på landet dengang.

De første mange år var Tivoli placeret på den lille plads overfor Landbolyst – ikke stor men Bamses Tivoli var også kun et lille etablissement.

Bagerst på pladsen var “Luftgyngerne” placeret. Disse bestod af 4 både/gynger, som man kunne købe en tur i for 50 øre.

Gyngerne var på begge sider flankeret af 2 dobbelte teltpavillionner, indretningen varierede efter pladsforholdene, men der var en meget populær “Skydebane”, hvor man kunne skyde postkort med letpåklædte damer ned.

“Spillehallen” med spilleautomater til 10 og 25 ører var det der trak allermest i os knægte. Den blev i mange år bestyret af en der hed Hans.

En “Lykkebod” eller “Tombola” var også en fast bestanddel – frit valg på alle hylder var det man stræbte efter.

Bamse boede selv i en rigtig gammeldags gøglervogn som stod forrest ud mod Slettervej. Det øvrige personale havde enten egne campingvogne – eller sov i teltene bag forlystelserne.

Da “den gamle gøglerplads” efterhånden blev for trang, blev der etableret en ny som stadig kan ses på det grønne areal lige øst for “Tromlepladsen”.

Bamse, som i virkeligheden hed Axel Petersen boede på Stadionvej 7 i Mern.
Kort før sin død for et par år siden, kom han på plejehjemmet i Langebæk, hvor han stammede fra.

Billederne ovenfor er venligst udlånt af  “Bamses” datter Conny Foss.

Da ingen af billederne ovenfor er fra Fejø, eftersøger jeg stadig billeder derfra.