Fejø Navigationsskole

Som samfund med betydelig beskæftigelse ved søfarten som skippere og sømænd var det naturligt, at Fejø Navigationsskole påtog sig undervisning af disse inden begyndelsen på den fremtidige tilværelse på vandet.

Til dette formål var etableret et antal søfartsskoler og navigationsskoler rundt i landet. En af dem var på Bogø, som var den hyppigst anvendte af beboerne fra Fejø og de omliggende øer.

I 1862 var Bogø Efterskole/Højskole etableret ved Christen Berg, der i 1864 udvidede med en søfartslinie til en egentlig søfartsskole. Da Christen Berg blev dybere og mere intens involveret i folketingsarbejde og i det hele taget med det politiske liv (blev i 1870 medstifter af partiet Venstre), måtte der ansættes en leder til den nye søfartslinie fra 1864.

Her faldt valget på den nyuddannede seminarielærer og med styrmands-eksamen Jørgen Peter Kerstens (1839 – 1915), der ses på billedet til venstre.
Han fortsatte udviklingen med en udvidelse til det efterfølgende Bogø Navigationsskole i 1866.

Samlet var Kerstens 6 år på Bogø inden han af ukendte årsager valgte at tiltræde som skolelærer på den nye skole i Vesterby, Fejø i 1870.
Også her bevarede han sin interesse for søfartsuddannelsen, idet han ved siden af lærergerningen pr. 1.10.1872 oprettede Fejø Navigationsskole i “Det gule Palæ” på Herredsvej 90 lige over for den nye skole på Herredsvej 89.

Fejø Navigationsskole – Herredsvej 90

Undervisningen til 1. og 2. afdeling styrmandseksamen betaltes med 8 Rdl.. Kost og logi kunne fås hos øens beboere. Og så var der tillige dampskibsforbindelse til København og Bandholm!

Allerede året efter udvidedes undervisning med 3. afdeling, omfattende maskinlære, søret, handelsvidenskab og engelsk. En betydelig faglig uddannelsesmulighed med god ballast for øens fremtidige søfolk. Og så var der fri afbenyttelse af undervisningsapparater og bøger.

Samlet set en avanceret og i vore dage en moderne uddannelse. Og resultaterne udeblev heller ikke ifølge annonceringen efter elever i efteråret 1873. På det første år havde hhv. 17, 3 og 3 elever bestået til uddannelsens respektive 3 afdelinger med karakterer ”noget over 5/6 af det højst mulige pointsantal”. Jo, det var en stolt forstander Kerstens, som introducerede skolens muligheder og resultater.

Navigationskolen nedlægges trods stor succes.

Men trods disse flotte tal valgte Kerstens at forlade øen i 1874 til fordel for stillingen som leder af Ålborg Navigationsskole. Her virkede han med succes frem til sin død. Kerstens efterfølger som lærer ved Vesterby Skole blev fra oktober 1874 seminarist Thyge Taisen Skrydstrup, der imidlertid ingen interesse havde i at bevare Fejø Navigationsskolen, som herefter lukkede.

Fejø Navigationsskolen fik desværre kun en begrænset og overset eksistens i den danske uddannelse af søfolk.