Reliefkort

Reliefkort giver dig mulighed for at se højdeforskelle i landskabet og afsløre skjulte strukturer efter eksempelvis gravhøje, voldanlæg og lignende.

Umiddelbart kan man ikke se spor efter Dragsbjerg eller Barfred på reliefkortet.

Dette betyder dog ikke at disse anlæg ikke har eksisteret, idet dyrkning af arealerne i generationer nemt kan have slettet alle spor. Når man zoomer ind på området ved Dragsbjerg kan man til gengælde se tydelige spor af en naturlig dannet højderyg som snor sig gennem området – og som på nord og østsiden sagtens kan have været en naturlig del af Dragsbjerg.

Reliefkort over Fejø

Her kan du se Reliefkort over hele Danmark i sort/hvid.

Fremgangsmåde:

Zoom ind på Fejø og derefter på dit interesseområde,

  • Klik på rullegardinet ”Arealinformation” øverst til højre på kortet
  • Vælg ”Flere kort” nederst i rullegardinet
  • Vælg ”Højdemodel” i ”Tema” til venstre i kortvinduet og tryk på ”+”
  • Vælg ”Terrænmodel” og ”Hillshade”
  • Fravælg evt. skærmkort (så fremstår højdekortet og terrænskygger tydeligere)
  • Tjek om du kan se de strukturer, som du interesserer dig for.

Installér silverlight, hvis du bliver bedt om det – når silverlight er installeret skal du lukke browseren – åbn browseren igen.