Bombehullerne ved Skalø

Fejø var, formentlig grundet sin isolerede beliggenhed, forskånet for egentlige krigshandlinger under anden verdenskrig.

Det man oplevede og kender til, kan for det meste karakteriseres som afledte hændelser. Det var eksempelvis natlige overflyvninger, når de allierede fly skulle hjem efter at have været på bombetogter i Tyskland og de efterfølgende kampe i luften med de forfølgende Tyske fly.

Et allieret fly må droppe dets last af bomber.

Natten til søndag den 16.11.1941 kl. 3 om natten oplevede man, at et allieret bombefly – formentlig en Lancaster eller Halifax – lettede sin last og kastede 3 bomber ved Skalødæmningen. Årsagen er ikke klarlagt – sandsynligvis har flyet enten haft mekaniske problemer eller har været forfulgt af en tysk natjager og som følge heraf smidt lasten. Målet var at skabe bedre muligheder for at komme hjem i god behold.
Det må antages at det er lykkedes flyet at komme hjem i god behold. Der er ikke indberetninger om havarerede fly i Danmark – hverken allierede eller tyske fly – den 16.11.1941.

Bombehullerne ved Skalø ses på nedenstående foto

Bombehullerne ved Skalø

De 3 bombehuller ved Skalødæmningen ses i de røde ringe.

En øjenvidnebeskrivelse:

Den daværende ejer af Skaløgård, Karl Pedersen, beskrev hændelsen således:

Bombehullerne ved Skalø

Karl Pedersens datter – Rita Pedersen, som har givet tilladelse til at anvende notatet – har fortalt mig, at flere ruder blev smadret på Skaløgård som følge af trykbølgen efter detonationerne og at Karl Pedersen efterfølgende fik krigsskadeerstatning.

Nederst på notatet har Karl Pedersen tilføjet de nyttige oplysninger – Krigsforsikring for Bygninger, Stranden 14, København – Forsikrings No. 23 – rart at vide, hvor man skulle henvende sig i lignende tilfælde.

Bombehullerne ved Skalø kunne ses i mere end 50 år.

Bombehullerne ved SkaløBombehullerne ved Skalø, kunne i mange år ses på østsiden af dæmningen til Skalø.

Bombehullerne var stadig synlige frem til omkring år 2000. Bomberne faldt kun cirka 50 meter fra dæmningen, der var den nødvendige livsnerve til Fejø.

Billedet ovenfor er fra 1941 – i baggrunden kan man ane den sydøstlige spids af Skalø.

Kraftige bomber!

At der var tale om kraftige bomber, der kunne forårsage stor skade, kan fornemmes på billedet nedenfor hvor dybden på det ene bombekrater er invaderet af fejbattinger.

Bombehullerne ved Skalø

Forrest i billedet med det lyse ansigt ses Børge Christensen, som på daværende tidspunkt var 16 år.

Børge Christensen er uenig i tidspunktet for nedkastningen idet han under aktionen var i biografen på Fejø Kro. Han mener at huske, at det var i november 1941 omkring kl. 21 at nedkastningen skete. Lyden af flyene og bragene gjorde stort indtryk og Børge husker at der blev kastet 3 bomber ved Skalø og yderligere 6 i Kagevig over mod Skovnakken.
I lighed med mange andre fandt han også bombesplinter på isen ved Skalø.

Jeg kan ikke afgøre hvem af mine 2 kilder der har ret. Hos den skriftlige kilde er angivet både dag, dato og årstal som stemmer med kalenderen – men Børge Christensens version lyder også meget troværdig. Måske andre kan hjælpe?

Flere splinter af bomberne, der blev indsamlet som souvenirs, kan ses på Ø-museet – nedenfor ses en mere kreativ montering.

Bombesplinter