Vesterby havn

Vester gamle overfartssted, ”Vasen”, var før 1920 placeret længere mod syd end den nuværende Vesterby havn er i dag.

Anløbsbroen ved Vasen.

Da færgemand Niels Iversen fik færgeprivilegiet i 1808 anlagde han den første egentlige anløbsbro ved Vasen. Han anskaffede sig større både så der ud over passagerer også kunne transporteres kreaturer og korn i større mængder til og fra Fejø.

Vesterby havn

Transporten af personer, post og mindre mængder gods og kvæg blev omkring 1900 varetaget af færgekonen Christine Larsen med sejljolle, som hun måtte ro, når det var vindstille.

Strandvejen-23-Mormor-Christine-Ole-Larsen

Christines gamle færgehus ligger stadig på Strandvejen 23, hvor anløbsstedet dengang var placeret. På billedet ses fra venstre Christines mor, Christine og Ole Larsen.

Anløbsbro flyttes mod nord til Vester

Det nye anløbssted/havn ved Vester blev indviet i 1920 og anlægssummen udgjorde 130.000 kr. I starten havde havnen flere betegnelser såsom Vasen Landingssted, Broen, Vester Færgested og Vesterby Havn. Den nye anløbsbro blev bygget som et brohoved så skibene kunne ligge i læ, når de skulle laste og losse.

Indvielse af Vester Havn “Broen” i 1920

Vester havn blev startet som et interessentskab af lokale landmænd, der ville undgå den lange transport af roer til Dybvig Havn, der var øens gamle og førende havn i Østerby.
Flere  forretningsdrivende i Nakskov købte rent faktisk også andele i havnen – de må have spottet muligheder for handel med Fejbattingerne.

1 cc1d86401c Vester-etablering d75e85553a
Etableringen

1

Den nye bro bevirkede, at Ole Bjørn fra Kragenæs anskaffede en større motorbåd, der kunne have en bil stående på tværs på dækket. I 1924 indsatte Anton Larsen fra Fejø også en større båd nemlig Vesta (sejler i dag på Nakskov Fjord) på ruten til Kragenæs. Vesta kunne også medtage en enkelt bil på tværs af dækket.

Efter nogen tid blev havnen overdraget vederlagsfrit til Fejø Kommune mod at der blev bygget en ny læmole med brohoved så det kunne blive en rigtig havn. Der blev samtidig bygget et færgeleje, som stod færdigt i 1931. I samme år overtog Anton Larsen begge færgeprivilegier og anskaffede den første bilfærge Ørnen. Den kunne medtage 6 – 8 biler og blev bygget på Bandholm Skibsværft.

Øget trafikmænge gav behov for flere udvidelser

I 1953 nødvendiggjorde den stigende trafik at der blev bygget nyt færgeleje. Denne gang ligeledes til en nyanskaffet færget “Vester”. I 1980 var færgen Vester udtjent, hvorfor færgelejet endnu engang ombygges til en ny og større færge “Bukken Bruse”, der skulle betjene ruten. Endelig måtte havnen i 2002 endnu engang udvides betragteligt da der skulle bygges nyt leje til den nye og større færge Christine. Store dele af inderhavnen var efterhånden så nedslidt, at den måtte renoveres i 2009-2010.

Familien Larsen varetog sejladsen mellem Vesterby havn på Fejø og Kragenæs i perioden 1863 – 1978. Derefter hvor blev ruten overtaget af Ravnsborg kommune.

Læs mere.