Femø

Navnet Femø, nævnes første gang i 1231 i kong Valdemars jordebog som Fymø, formentlig af gammeldansk “fim” – “skum”.

Femø 1819