Fejø Ungkarleforening

I nedestående uddrag af protokollen, kan man læse:

“På stiftende generalforsamling den 14. okt. 1955, vedtoges at oprette
Fejø Ungkarleforening, der var lovlig indvarslet og mødet var beslutningsdygtigt”

Fejø Ungkarleforening

Oprettelse af Fejø Ungkarleforening den 14. oktober 1955

Foreningens interesser anføres således:
Ugentlig sammenkomst med skak, kortspil med mere. Samt fester og en årlig sammenkomst.

Senere blev aktiviteterne udvidet med Præmiewhist og et årligt Flæske eller Gåsespil på kroen. Disse blev altid efterfulgt af bal med levende musik.
Af protokollen fremgår også at der altid blev bestilt et 4-mands orkester.

Et herligt minde.

Personlig har jeg et fantastisk minde fra et gåsespil, jeg var til sammen med min far.
Vi vandt den sidste gås – og på ekstrakort den sidste hele griseskinke.
Jeg glemmer aldrig fornemmelsen af at gå hjem med en skinke på nakken.
Far måtte nøjes med at bære gåsen!

Plakat Fejø Festival 1956Det, som ungkarleforeningen i dag er mest husket for er det stort anlagte “Ungkarlefestival” den 18-19 august 1956.

En københavner, Anders Nyborg, der ejede busselskabet Viking Nordturist var en af ophavsmændende og den økonomiske bagmand bag projektet, der i sin enkelthed gik ud på at få transporteret en række enlige giftemodne damer/piger fra københavn til Fejø, hvor giftelystne ungkarle ventede.

Pressedækningen var enorm – selv i USA og i Australien blev begivenheden omtalt.

Som det fremgår af programmet nedenfor var hele øen omdannet til festplads med datidens koryfæer fra underholdningsbranchen som trækplastre.

Det hele endte i en kæmpe fiasko, dels grundet manglende interesse fra de københavnske piger dels grundet konstant og voldsomt regnvejr.
Anders Nyborg, har i sin selvbiografi “Uden for tredje revle”  skrevet at han mistede alt på projektet og at det tog mange år før han mentalt og økonomisk kom ovenpå igen.

Udtrædelse af foreningen ved giftermålFejø Ungkarleforening blev nedlagt omkring 1970.

Om årsagen var at der ikke var flere eller for få ungkarle tilbage på Fejø, skal jeg lade være usagt, men man kan i protokollen flere gange se at medlemmer udtræder fordi de skal giftes.

Det at udtræde var i virkeligheden ikke så lige til, idet man udover at skulle bekoste bryllup og hvad dertil hører, også måtte indbetale en afgift til foreningen på 25 kr., hvorefter man fik sit udtrædelsesbevis – ledsaget af et held og lykke med ægteskabet.

1 39dab7dbe6 Fejoe-Ungkarleforening 979c8e32fe
Ungkarleforeningen

1