Skolebillede 1940

Skolebillede 1940

Skolebillede fra Vesterby skole 1940

Bagerste række fra venstre:
Ellen Nielsen – Lissi Petersen – Birthe Rasmussen – Lis Christensen – Ruth Henriksen – Ruth Petersen – Karl Ebbe Petersen – Børge Christensen – Jørgen Skov – Ole Petersen – Henning Larsen – Åge Koch Hansen – Lærer Clausen

3. række fra venstre:
Lærer Christensen – Dyveke Christensen – Maud Sørensen – Bodil Petersen – Grethe Pedersen – Inge Christensen -Bodil Skov – Lis Carlson –  Agnete Jørgensen – Gert Olsen – Frank Nielsen – Anton Nielsen – Børge Pedersen – Aksel Skou – Bent Christensen

2. række fra venstre: 
Viktor Christiansen – Joan Elm – Jytte Petersen – Grethe Nielsen – Jytte Petersen – Rita Nielsen – Tove Nielsen – Emmy Christiansen – Leif Eriksen – Børge Carlson – Aase Carlson – Else Marie Skou – Bente Petersen – Ilse Larsen – Frans Petersen

1. række fra venstre:
Heiner Nielsen – Johannes Eriksen – Flemming Skov – Käte Elm – Vanda Larsen – Else Clausen – Knud Petersen – Knud Rasmussen – Jørgen Skou – Leif Iversen