Mejeri og købmandshandel på Vejrø

Mejeri og købmandshandel på Vejrø

Vejrø mejeri og købmandshandel

Købmandshandel:
Der blev etableret købmandshandel i 1901, hvor Christoffer Clausen optræder som kommissionær, idet han med båd hentede varerne i Kragenæs og videresolgte dem på Vejrø fra sit lille husmandssted mod et kommissionstillæg på 5%. I 1906 kaldes han detailhandler, men funktionen var kortvarig.
Derimod var der i 1911 nyetableret købmandshandel ved Aksel Clausen (født i 1883, men ikke i familie med forannævnte) i bygningen, der ses på postkortet ovenfor. Dette var stedet med købmandshandel i de kommende år, hvor de følgende ejere er Georg Nielsen, Johan Peter Juliussen og til sidst Morten Kasper Klausen (født på Vejrø 1905).

Mejeri:
Mejeriet blev etableret i oktober 1901, hvor nytilflytter Niels Christian Christiansen køber matr.nr. 4f & 4g, der er nabogrundstykker til købmandshandelen, og her indretter sig med et komplet mejeri samtidig med, at han forestår visse undervisningsaktiviteter på skolen.
Også dette besøg bliver kortvarigt, idet han den 1/7 1906 sælger til Niels Pedersen fra København og derpå flytter til Nakskov for at overtage en fabrik.
I 1910 tilflytter Niels Bonke fra Lolland og overtager mejeriet, som han og sønnen mejerist Anton Jensen Bonke driver frem til engang i 1920erne indtil det lukkes.

En “moderne” mejerivirksomhed på sin tid i 1901 har dermed udlevet sin tid i det lille samfund.

1 d3b6ead891 Vejroe-mejeri bde1804d3c
Ejere-af-mejeriet

1