Vaskerier på Fejø

Når man dyrker lokalhistorie er det nogle gange tilfældigheder, der gør at man falder over noget interessant. I dette tilfælde eksistensen af vaskerivirksomhed på Fejø.

En god ven Arne Fredens, som samler på postale forsendelser fra Fejø, faldt over nedenstående postkort. Kortet er afsendt fra København den 13.06.1906 til Karen Rasmussen, Vaskeriet, Østerby Fejø. Kortet vakte straks interesse og gav anledning til en nærmere undersøgelse af hvem modtageren var, hvor hun boede og hendes familiære relationer.

Karen Rasmussen (13.06.1851 – 22.11.1911) var gift med Jens Rasmussen (1848 – 1905). Ved giftermålet var han gårdbestyrer, men året efter blev han ejer af gården beliggende på adressen Skaløvej 1, (matr.nr. 18a, Vesterby), hvorfra Laust Spandet Jensen i dag driver frugtplantage m.v.
Gården blev afhændet i 1888, hvorefter Jens Rasmussen købte huset på Herredsvej 194 (matr.nr. 5f, Østerby). Her fungerede han som slagter og senere med hustruen Karen Rasmussen som udfører af vaskeri.

Parret fik 3 børn, sønnerne Laurits og Mouritz Sigurd samt datteren Camilla Dorthea (1875 – 1938), som i 1906 overtog huset efter moderen, som var blevet enke få måneder før. Moderen gik samtidig på aftægt og rejste ultimo 1906 til København, hvor hun udførte tjenesteaktiviteter fra forskellige adresser inden hendes død i 1911.

Datteren flyttede i november 1910 (solgte huset på Fejø i 1913) ind hos moderen i København. Her nedsatte hun sig som syerske i en længere årrække, inden hun som ugift afgik ved døden i 1938. Både mor og datter blev begravet på Fejø med den øvrige familie.

Kortet, som var anledningen til ovenstående historie, er et eksempel på et tidligt reklamepostkort.

Vaskerier i nyere tid

I nyere tid er der også eksempler på at privatpersoner har udført vaskeri for andre.
Et eksempel herpå er Inger Christensen, Herredsvej 293. Ingers mand Johannes havde tidligere drevet Østerby bageri på Herredsvej 282 og en mindre isbar på Herredsvej 293.

Møntvaskeri har der eksisteret i en kortere periode på Fejø. Det var indrettet i det gamle Andelsfrysehus på Herredsvej 199.