Vesterby private mølle

På ejendommen Herredsvej 122 har der ude på marken ved mosen været en mølle af hollandsk type – her benævnt: Vesterby private mølle.

Møllens primære funktion var at drive en pumpe som afvandede området og pumpede vandet gennem “Store Mose” og ud i smålandshavet.

Vesterby private mølle er nedrevet for længst

Møllen, som også er gengivet på postkortene nedenfor fra først i 1905, blev revet ned omkring 1920.

Vesterby private mølle - Herredsvej 122

Ovenstående gengivelse af møllen, er fra et “Privat postkort” venligst udlånt af Niels “Valdemar” Hansen, Herredsvej 122.