Luftpudebåden

Sidst i 1970erne håbede man på det helt store industrieventyr på Fejø. Man påbegyndte nemlig produktion af en luftpudebåd, som skulle være det helt rigtige til betjening af småøerne i Danmark. Tegningerne havde en tilflyttet ingeniør med fra sit gamle arbejde på Helsingør Skibsværft. Der havde man vist ikke havft “know-how” til at starte en produktion op.

Luftpudebåden 1978

Luftpudebåden i 1978

Nogle havde store forventninger – andre var som altid temmelig skeptiske og ville se “dyret” flyve før de overgav sig. Desværre fik skeptikerne ret. Det viste sig nemlig, at luftpudebåden ikke kunne hæve sig tilstrækkeligt over jorden og at den heller ikke var til at styre. En væsentlig årsag hertil var en ikke uvæsentlig forøgelse af vægten efter krav fra søfartsstyrelsen. Efterhånden var midlerne sluppet op og derfor var det ikke økonomisk muligt af få erstattet motoren med en ny kraftigere version.

Dyre lærepenge til ingen nytte.

Eventyret kostede henved 30 mio.kr. – den mislykkede konstruktion solgtes på auktion til en lokal (Børge Mortensen) for omkring 30.000 kr. Han var smart – fik den slæbt til Skalø, hvor han huggede den op og solgte delene.

Rigtigt ærgerlig afslutning på “eventyret”, da fartøjet muligvis kunne have bidraget positivt til udviklingen af småøerne ved bedring af infrastrukturen.

På Fejø Lokalhistoriske Arkiv findes meget materiale om projektet.