Rågø Lodsstation

Rågø har ikke haft noget selvstændigt lodseri, men har været at betragte som en enhed underlagt Femø Lodseri fra dengang, det blev etableret i 1851.

Før den tid må man formode, at lokale såkaldte “kendtmænd” har dækket behovet for lodsning i området. Indtil 1851, hvor den første lods nævnes på Rågø, har reservelodsen i Vesterby på Fejø sandsynligvis assisteret ved lodsninger i området, når der var behov for det. Udgangspunktet har antageligt været fra anløbstedet “Vasen” på Fejø.

Havneudvalget i Saxkjøbing anmoder den 4. februar 1882 Marineministeriet om at:

“det fremtidigen, atter ligesom det fandt sted indtil Sommeren 1865, maa blive overdraget de under Raagø Lodseri henhørende Lodser at besørge Lodseri af Skibe paa Saxkjøbing Fjord mod herfor at oppebære saadanne gebyrer, som det høje Ministerium maatte anse hertil svarende”.

Når man skriver lodser fra Rågø Lodseri, må det skyldes en simpel fejl, idet man er kommet til at skrive Rågø i stedet for Femø. Det kan også skyldes, at man har haft kendskab til- og gode erfaringer med lodser fra Rågø, og derfor har ønsket at anvende dem til lodsningen på Saxkjøbing fjord.
Den fulde ordlyd i anmodningen kan ses og hentes nedenfor.

På trods af, at der som nævnt ikke har været selvstændigt Lodseri på Rågø, kan øen alligevel bryste sig af at have haft derboende autoriserede lodser i godt og vel 100 år fra 1851 til engang sidst i 1960erne.

 

Femø-lodser, der var udstationerede på Rågø

Navn FT/ÅR Bemærkninger
Carl Christian Jensen 1872 – 1898 Fastlods på Rågø
Johan Frederik Hansen 1883 – 1885 Reservelods på Rågø
Johan Frederik Hansen 1898 – 1909 Lods på Rågø
Niels Peter Krull-Petersen 1909 – 1923 Lods på Rågø
Hans Nagel Hansen 1923 – 1925 Lods på Rågø – søn af  JFH
Hans Larsen 1936 – 1940 Lodsassistent på Rågø
(Ikke ansat af Femø Lodseri)
Sigvard Jørgensen 1950erne Lodsassistent på Rågø
(Ikke ansat af Femø Lodseri)
Rågø Lodsstation

Rågø Lodsudkig 1930

Den vestlige del af Smålandsfarvandet blev som nævnt betjent dels af reservelodsen i Vesterby på Fejø og dels af lodsassistenten på Rågø Lodsstation.

Jeg har fundet en beskrivelse om en af  lodserne, nævnt ovenfor: Johan Frederik Hansen reservelods ved Femø Lodseri 1883, Station Raagø. Fast lods ved Femø Lodseri 1885, Station Femø –  forflyttet til Raagø, august 1898.

Når et større skib skulle nordfra gennem det dybe og smalle Ståldyb og derfra videre enten til Bandholm eller Sakskøbing, blev Rågø-lodsen tilkaldt. Han mødte skibet ved indsejlingen til farvandet et par sømil nordvest for Rågø i sin lodsjolle og førte det til Kragenæs.

I løbet af 1950’erne blev lodsen imidlertid flyttet til Bandholm.
Den lokale fisker Sigvard Jørgensen, som var godt kendt med farvandet, flyttede i stedet ind i lodshuset på Rågø, hvorfra han fungerede som lodsassistent.

Når lodserne blev kaldt ud, kørte de fra Bandholm til Kragenæs, hvor lodsassistenten fra Rågø lå klar med sin lodsjolle for at sejle lodsen ud til skibet.

Lods og skole på Rågø byttede plads omkring år 1900

På det gamle kort til venstre ses, at lodshuset lå på sydspidsen og skolen på østsiden af øen. Bemærk, at der oprindeligt ikke har været angivet et udsigtstårn til lodsen før efter 1899. På det nyere kort fra perioden efter 1901, har lodshus og skolen byttet plads. Nu er lodsstation og et udsigtstårn markeret på den strategisk bedre placering på østsiden af øen, medens skolen nu er flyttet til sydspidsen af øen.

Det nye lodshus blev opført i 1906 og solgt til staten i 1907.
Til huset hørte udhus, have og et 18 meter højt “udkigsstillads” samt en bådebro.

Lodshus og nyt lodstårn i 1956. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.

Set fra lodsens synspunkt er den nye placering på østsiden den mest logiske og mest optimale for observation af skibstrafikken  fra Ståldybet og videre til Bandholm og Sakskøbing.

Bandholms Lodseris lodsbåd fotograferet umiddelbart efter søsætning fra Carl Nielsens bådebyggeri på Fejø.

Lodsjollen på 23 fod fra Rågø. Bygget af Carl Nielsen på Fejø bådebyggeri i 1923 til lodsen på Rågø Hans Hansen (Nagel)

Opgaven for lodserne på Fejø, Femø og Rågø var som nævnt at sikre ind- og udsejling til øerne og baglandet.

Herudover skulle de stå for etablering  af sømærker og prikker i området samt den løbende og nødvendige vedligeholdelse af disse.

Betalingen for disse opgaver skete ved opkrævning af afgifter af skibe, der gik ind og ud af Bandholm Toldsted samt direkte ved de skibe, der søgte lods til deres sejlads.

1 cc1d86401c Rågølods d75e85553a
LodspåRågø

1