Hans Aage Jensen

Købmand Hans Aage Jensen, Herredsvej 259, drev i en kortere årrække også vognmandsforretning. Forretningen servicerede primært Hans Aage Jensens egen forretning. Han opkøbte om efteråret opkøbte nedfaldsfrugt til mosterierne og hvidkål, som blev leveret til konservesfabrikker rundt omkring i landet.

Hans Aage Jensen sælger forretningen

Hans Aage Jensen solgte lastvognene og forretningen til brødrene Jens & Ejler Larsen.  De drev virksomheden videre fra Herredsvej 290, hvor vognmand Osvald Larsen tidligere havde haft forretning. Om de også overtog hans forretning husker jeg ikke.

Hans Aage Jensen

Vognmand Hans Aage Jensens chauffør Jens “høvl” Hansen