Dragtnålen

Dragtnålen af bronze (ca. 19 cm lang) blev fundet på Fejø formentlig i 1980erne – efter sigende af Hertha Larsen, Vesterby.

Det eksakte findested kendes ikke, men det er formentlig på hendes landbrugsejendom på Herredsvej 158.

Dragtnålen kan ses på Ø-museet.

Dragtnålen