Fejøbussen

I 1920erne havde Fejø sin egen busrute mellem Vesterby og Østerby.
Hvem der drev ruten er uvist på nuværende tidspunkt, men formentlig lykkedes det at få det opklaret.

Bussen havarerede i 1927 – formentlig betød det rutens endeligt.

Fejøbussen

I bussen ses med hvid kasket gårdejer Thorvald Hansen, Dalmosegård. Foran bussen ses en slægtning Alfred Rasmussen.