Skoler

Gennem tiderne har der været en del skoler på Fejø også med andre formål end det traditionelle.

De mindre børn gik ofte i Pogeskoler, som blev drevet mod betaling i privat regi. En Pogeskole kan sammenlignes med nutidens børnehaveklasse. Større børn gik i almindelig skole. Helt frem til 1930 var det almindeligt med skolegang hver anden dag – arbejdet hjemme hos forældrene skulle også passes.

Lærerembedet, som ofte blev varetaget af degnen, har ikke været særligt eftertragtet eller vellønnet.

Mange sager om utilfredse forældre og lærere og degne, som er sat fra bestillingen, er beskrevet i ”Træk af livet på Fejø i svundne tider” af Niels Stenfeldt.

Ny Centralskole i 1960.

Indtil den nye Centralskole blev taget i brug i 1960 var eleverne på Fejø meget skarpt opdelt i Vesterby og Østerby. Ingen elev fra Vesterby bevægede sig frivilligt til Østerby eller omvendt uden forældrene. Gjorde man det, var man sikker på en ordentlig gang prygl af eleverne i den modsatte lejr.

Ud over ovennævnte type skoler, har der også i kortere perioder været drevet Søfartsskole i ejendommen Herredsvej 36 og Navigationsskole i ejendommen Herredsvej 90 på hjørnet af Herredsvej og Storemose. I perioden 1948 – 1958 var der Teknisk Skole i Østerby Skole på Brigetvej 6.

Fejø Centralskole havde 50 års jubilæum i 2010 og i den anledning skrev flere gamle elever om deres oplevelser i skoletiden. Min version kan læses nederst på siden.

1 39dab7dbe6 Skoler-paa-Fejoe 979c8e32fe
Skoler

1