Barfred

På Fejø har der været 2 voldsteder “Dragsbjerg” og “Barfred”.

Begge voldsteder, er formentlig anlagt  i vikingetiden omkring år 1.000. Formålet har uden tvivl været forsvar og samlingssted for en flådeenhed.

Voldanlægget, lå på østsiden af Dybvig havn omtrent, hvor Dybvigvej 57, som ses nederst til venstre i billedet, nu ligger.

Barfred

Begge voldsteder lå strategisk placerede ved kysten. Strategisk, fordi man i vikingetiden, hvor vandstanden var væsentlig højere end idag, ved at sejle ind i bunden af Kagevig og krydse øen via “mejerirenden” og engområdet “skifterne” ved det gamle mejeri,  kunne nå om til Dybvig. Voldstederne lå altså lige ved hver sin ende af gennemsejlingen.

Strategisk placering.

Begge voldsteder har ligeledes været strategisk godt placeret som møde- og opsamlingssted. Dette var vigtigt når kongen eller den lokale høvding i vikingetiden udskrev lokalbefolkningen til krigstjeneste. Man kan sagtens forestille sig, at Fejø og de omkringliggende øer i ufredstider fik ordre til at bemande et krigsskib med base ved “Dragsbjerg” eller “Barfred”.

Jeg har ikke kunnet finde optegnelser om “Barfred”, men voldanlægget siges at have indgået i englandskrigen i begyndelsen af 1800tallet, hvor det endnu må have været brugbart.

Det har desværre ikke været muligt at identificere spor efter Barfred ved gennemsyn af “Reliefkort” over området.

De grønne aftegninger i den gule mark på billedet ovenfor kan muligvis være vegetative spor efter Barfred.

Efter at SEAS sidst i 1960erne nedgravede elkabler på lokaliteten er der begyndt at vokse pigæbler i området. Det er lidt interessant, da pigæbler er en gammel til landet indført lægeplante – det kunne indikere bebyggelse på stedet.

Pigæble er blevet brugt i forskellige urtemediciner. De tørrede blade blev anvendt til behandling af astma, hoste og parkintons syge. Homøopater bruger i dag planten til behandling af feber, øjeninfektioner og mentale lidelser.