Fyret på Vejrø

Tegninger af fyret på Vejrø – 1846

Vejrø fyr blev etableret i 1846 og er beliggende på den 157 HA store ø i Smålandsfarvandet. Fyret havde oprindeligt et roterende spejlapparat som i 1909 i forbindelse med en forhøjelse af tårnet og ændring til vinkelfyr blev erstattet af et roterende linseapparat, som var forsynet med en glødenetsbrænder og jalousier til at frembringe fyrkarakteren.
I 1980 overgik fyret til automatiseret drift med overvågning fra Fornæs fyr.

Du kan læse lidt om Vejrø fyr her.