Halifax styrt ved Femø

I forbindelse med en mineudlægningsoperation natten til den 15. februar 1945 i Kadetrenden syd for Lolland, styrtede en “Halifax B III” med kendingsbogstaverne MZ924 i havet tæt på den nordøstlige side af Femø.

Halifax styrt ved Femø

Hele besætningen på 7 omkom og ligene drev efterfølgende i land på kysterne  i smålandshavet. Flyverne blev efterfølgende begravet i Skælskør (1), Brarup (2), Stubbekøbing (1), Svinø (2) og Bogø (1).

Statistisk set, blev en Halifax skudt ned på sit fjerde togt, mens en Lancaster blev skudt ned på sit syvende togt.

Kilde: www.airmen.dk

================================================================

I Bogø Tidende kunne man den 7.7.2010 læse 2 nedenstående artikler om ovennævnte Halifax. Artiklerne er gengivet efter aftale med Bogø Tidende.

Forsvundet for 65 år siden – af Christian Lau Sørensen:

Onsdag d. 14. februar 1945 kl. 18:05 lettede fire Handley Page Halifax BIII-fly fra Full Sutton Luftbasen nær York i England. De fire fly, tilhørende Royal Air Force´s 77 eskadrille, var en del af en større aktion mod den tyske værnemagt, og havde til mission at udlægge miner i Kadetrenden sydøst for Gedser. Hvert fly medbragte fire store 1850 punds havminer.

Klokken 00:30 vendte det første fly tilbage til Full Sutton. Flyet havde afbrudt sin mission, da deres radar havde svigtet undervejs. Tyve minutter senere, kl. 00:50, vendte det andet og kl. 00:55 det tredje fly tilbage til luftbasen. Begge fly efter succesfulde missioner, hvor minerne var blevet kastet som planlagt.

Det fjerde fly kaldet MZ924 hørte man aldrig mere fra, og det blev antaget, at det måtte være gået tabt. De øvrige fly rapporterede, at der på ruten havde været beskeden flak fra land og at enkelte tyske jagerfly var blevet observeret, dog uden at det havde ført til luftkamp.

Skudt ned af tysk jagerfly.

Samme nat rapporteredes til den tyske værnemagt fra en tysk natjager af typen Junkers Ju 88 G-6, at pilot Oberleutnant Herbert Koch kl. 21:45 havde skudt et allieret bombefly ned over Smålandshavet.

Ombord på MZ924 var syv mand. Små to måneder efter MZ924´s forsvinden dukkede det første af besætningsmedlemmerne op, da liget af Wireless Operator F.Sgt. Maurice C. Eddeston d. 10. april 1945 drev i land nær Guldborg. To uger senere, den 24. april 1945 drev liget af Air Bomber F.O. Arthur Wood i land på kysten ved Alstrup. Navigatør F.O. James Ritchie blev fundet på kysten nær Knudshoved Odde d. 7. maj 1945. Ved Skælskør blev piloten F.Lt. John P. Braund fundet den 14. maj. Air Gunner F. Sgt. Dennis S. Watson drev i land på Bogø d. 9. juni 1945. 14. juli blev RearGunner F.Sgt. Ronald E. Russel fundet på Knudshoved Odde, og endelig blev Flight Engineer F.Sgt Raymond L. Leforte fundet ved kysten nær Sortsø Hotel på Nordfalster 23. juli 1945.

Hermed var alle syv besætningsmedlemmer fundet, og alle blev begravet på danske kirkegårde nær ved hvor de blev fundet.

Rent geografisk er alle syv besætningsmedlemmer drevet i land ved en kyst langs Smålandshavet eller umiddelbart tæt derved. Dette indikerer, at det fly, som Herbert Koch skød ned over Smålandshavet om aftenen den 14. februar, sandsynligvis har været MZ924.

Eftersøgning af flyvraget.

I sommeren 2004 besluttede min bror Malte og jeg, at vi ville forsøge at finde et flyvrag, der efter sigende skulle ligge nær Femø. Vi havde flere gange hørt flyet omtalt på Femø, og her var det altid blevet nævnt, at det var resterne af en Spitfire fra anden verdenskrig, der lå ude i vandet.

En dejlig sommerdag i 2004 sejlede vi af sted og da der på positionen hvor flyet angiveligt skulle ligge ikke var dybere vand end at vi rimeligt klart kunne se havbunden startede vi med at snorkle. Eftersøgningen gav dog ikke noget resultat, hvorefter vi besluttede at trække paravane. Med en mand i vandet og en i båden fik vi hurtigt bevæget os et stykke væk fra vores udgangsposition, hvilket skulle vise sig at give resultat, idet der efter en times tid begyndte at dukke metaldele op på havbunden.

Det blev hurtigt klart at der ikke var tale om en Spitfire, men om et større fly. Der blev blandt meget andet fundet mere end 10 brændstofmålere der afslørede at der var tale om et firemotors fly. Senere fundne propeller og et ekstra kig på de hidtil fundne gashåndtag overbeviste os om at der var tale om et Halifax fly, helt præcist et Halifax BIII.

Flyvraget kunne ikke endeligt identificeres.

Under identifikationen af flyvraget satte Ib Lødsen fra Danmarks Flyhistoriske selskab mig i forbindelse med Paul Leforte fra England. Paul er nevø til Raymond L. Leforte, der var flight engineer på MZ924 da det forsvandt i 1945. Paul har gennem længere tid beskæftiget sig med RAF´s 77. eskadrille som MZ924 tilhørte. Derfor var han meget interesseret i at høre om fundet ved Femø.

Paul havde i forvejen forsket lidt i historien bag MZ 924, og kunne blandt andet sende rapporten fra Full Sutton Luftbasen den dag hvor MZ924 lettede for sidste gang. Hertil kom et kort og informationer om den rute de havde planlagt ved mineudlægningen i Kadetrenden.

Kortet viser at MX924 havde planlagt at passere over Femø efter at have kastet minerne. Taget i betragtning hvor lang tid det tog de øvrige fly at gennemføre ruten, passer det med  at MZ924 har været over Smålandshavet kl. 21:45 hvor Herbert Koch nedskød et fly i området.

Det er dog ikke endeligt bekræftet at det er MZ924 der ligger ved Femø, men der er ikke mange andre muligheder.

 ====================

Flymotorer bjærget  –  tekst og foto af Jørgen Stæhr:

Jagt på flymotorer ved Femø.

Ovenstående artikel omkring en nedskudt engelsk bombemaskine er interessant derved, at den giver forklaringen på hvorfor Bogø Kirkegård er blevet det sidste hvilested for en udenlandsk flyver der omkom under anden verdenskrig. Samtidig giver den en fortrinlig baggrund for denne lille fortælling om en ekspedition der tog sin begyndelse i slutningen af sidste uge (juli 2010) da Jan havnefoged med sin slæbebåd ”Explorer” og Svend Erik fra Færgecafeen som observatør samt Gustav med sin ”River Thames” og en håndfuld dykkere tog til Femø for at lede efter yderligere bevis for at flyvraget som ligger der, er den forsvundne Halifax BIII MZ924.

Halifax produceret i mange versioner.

Halifax blev fabrikeret i mange udgaver og var oprindeligt bestykket med Rolls-Royce Merlin motorer, men i slutningen af krigen, da man producerede et større antal (2091 stk.) Halifax BIII gik man over til de noget kraftigere 1.650 hp. Bristol Hercules motorer.

De gæve ekspeditionsdeltage fik ikke endelig bevist at flyet ved Femø er MZ924, men de kom alligevel et nyk nærmere, idet man efter timers dykning fandt to store stjernemotorer, som er af samme type som blev brugt på Halifax BIII –  nemlig den ovenfor nævnte Bristol Hercules.

Halifax motorer fra Femømaskinen

Sådanne motorer vejer op mod en ton stykket, så de er ikke noget man sådan lige putter i lommen. Heldigvis er ”Explorer” udstyret med en kraftig hydraulisk kran, og selv om der skulle ases og mases en del lå begge motorer efter en tid sikkert på agterdækket klar til i triumf at blive sejlet til Bogø Havn.

En af de nærmeste dage (juli 2010) bliver de to klenodier spulet rene efter i årtier at have ligget på havsens bund halvt nedsunket i mudder, og inden længe er den ene af motorerne på vej til Nordjylland udenfor Ålborg, hvor Danmarks Flyhistoriske selskab har sit museum.