Færgemænd ved Sletteren

Nedenfor er opstillet lister med priviligerede færgemænd ved Sletteren – Femø overfarten gennem tiderne. Som det ses har der været færgemænd bosiddende både på Femø og Fejø med eneret til envejs færgedrift fra den respektive ø over til naboøen – men ikke omvendt. Det var dog tilladt at fragte den rejsende tilbage igen, hvis der udtrykkeligt fra afgangsdestinationen var bestilt en retursejlads.
Se generelle betingelser for Færgeri og eneret.

Færgemænd med eneret fra Fejø:

Det har vist sig vanskeligt at finde nøjagtig dokumentation for, hvilke perioder den enkelte færgemand på Fejø har betjent ruten. Derfor bygger nedenstående data på oplysninger fra folketællinger, kirkebøger og postalt materiale hvor de optræder som færgemænd.

Fra Til Navn Bemærkninger
1825 1829 Peder Andersen Roug Fyres i 1829 grundet dårlig materiel og dårligt vedligeholdte færgebåde.
1829 1836 Christoffer Nielsen Færgemand, matros
1836 1873 Hans Jørgensen Friis Færgemand – død 27.08.1873
66 år gammel
1873 1891 Rasmus Hansen Friis Senere toldkontrollør – død 19.06.1914  74 år gammel.
Har i perioden 1873-1882 koncession på postbefordring til Femø. Denne udløb da Polyxene kom på banen.
1891  1909 Christian Mortensen CM er anført som færgemand og fadder til Peder Rasmussens søn Holger Rasmussen i kirkebogen den 24.04.1905, men er forhenværende færgemand i FT1911. Død 13.10.1912
1909 1933 Peder Rasmussen Skov Færgemand – død 08.02.1933.
Får eneret på ruten i 1920 – og får samtidig tilskud til at lægge motor i jollen mod at forpligte sig til at sejle passagerer fra Femø til Dybvig havn, hvis de måtte ønske det – mod ekstra betaling.
1933 1933 Holger Rasmussen Sønnen Holger Rasmussen, der havde sejlet for faderen, videreførte ruten i en kortere periode i 1933, hvor koncessionen på ruten udløb.

Den 3. juni 2017 blev vendepladsen ved Sletteren, i forbindelse med indvielsen af den renoverede barkkedel, døbt “Holgers Plads” efter Holger Rasmussen.

1 39dab7dbe6 Sletter-faergemaend 979c8e32fe
Færgemænd

1

Sletteren – Femø overfarten efter rutens nedlæggelse

Efter at ruten mellem Femø og Fejø Sletter var nedlagt ved udgangen af 1933, blev overfarten af personer og gods i mindre grad varetaget af private, som havde dertil egnede fartøjer. Den sidste færgemand og fisker Holger Rasmussen, som boede i det gamle færgehus på Slettervej 49, dækkede i en periode dette behov.

Færgehuset og jollen med tilføjet kahyt ses nedenfor.

Færgemænd med eneret fra Femø:

Fra Til Navn Bemærkninger
1821 1825 Anders Jensen
1825 1828 Henrik Carlsen
1828 1850 Christen Jørgensen
1850 1880 Jørgen Rasmussen Var færgemand i 1870 men ikke i 1880. Svigersøn til CJ.
Har i perioden 1873-1880 koncession på postbefordring til Femø
1880 1915 Rasmus Jørgensen Var færgemand i 1911 men havnefoged i 1915 – søn af JR.
Har indtil 1882 koncession på postbefordring til Femø. Denne udløb da Polyxene kom på banen.
1915 1920 Thorvald Hendriksen Friis Var bådfører i 1915 men havnefoged i 1921. Færgemanden i Sletteren overtog ruten i 1920.
Koncessionen på ruten udløb ved udgangen af 1933

[listyofiles folder=”wp-content/færgemændfemø” options=”table,new_window,hide_extension”]

Færgejollen fra Femø ca. 1910-1915 – Færgemanden med fuldskæg er antagelig Rasmus Jørgensen. De to personer forrest i jollen til højre er gårdejer på Femø Hans Jensen Rasmussen og hans kone Birthe Rasmussen. Hans Jensen Rasmussen er født på Fejø 8. april 1849.