Produktion generelt

Fejø har gennem tiden kunnet mønstre en række mindre produktionsvirksomheder.
De fleste af dem desværre kun for en kortere periode. Det er ofte svært at afgøre om der har været tale om håndværk i større stil eller en egentlig produktionsvirksomhed.

Produktion generelt

Ovenfor ses maskinfabrikken “Arni” grundlagt og ejet af Arne Lund-Jørgensen.
Arne havde været i Amerika i 20’erne og taget flyvercertifikat – derovre udtaler de Arne, så det lyder som Arni (e udtales jo som i på engelsk). Derfor kaldte han maskinfabrikken for Maskinfabrikken Arni, da han etablerede den efter at være kommet hjem.
(Kilde: Arni Lund-Jørgensen – søn af Arne).

Den 31. august 1943 sprængte ukendte sabotører fabrikken i luften. Inventaret blev efterfølgende erstattet med 85.000 svarende til godt 2 min.kr. i dag.
Maskinfabrikken Arni blev genopført med muret 1. sal, som den fremstår i dag.

Efter at fabrikken var nedlagt blev der drevet vognmandsforretning fra ejendommen i en årrække først af Aksel Schou derefter af en Rasmussen. Fra først i 1960erne stod bygningen ubenyttet hen indtil den omkring 2000 først blev indrettet og benyttet til bodega “Messen”, restaurant “Clara Friis” ,“Den lysegrønne ø” og senest “A-Ilha”.
I dag er bygningen desværre igen uden erhvervsmæssig anvendelse.

På Herredsvej 86, var der en overgang i 1950erne Æblekagefabrik, som udnyttede øens råvarer og producerede æblekager bl.a. til tysklandsfærgerne. En kort overgang var der også løgfabrik (Lola løg), som senere blev flyttet til Birket gamle mejeri.

Æblekagefabrikken på Herredsvej 86 i 1949 (Kilde: kb.dk)

Æblekagefabrikken på Herredsvej 86 i 1949 (Kilde: kb.dk)

Forskellige virksomheder i det gamle Andelsmejeri.

Efter at Andelsmejeriet var lukket i 1963, producerede Fejø Løgindustri A/S ristede løg. Kvaliteten var helt i top – det kunne storindustrien ikke tåle og opkøbte Løgfabrikken og flyttede produktionen. Løgfabrikken blev etableret af tidligere mejeribestyrer Hans Henning Hansen, gårdejer Åge Hansen, Herredsvej 44 m.fl. og gårdejer Ejler Henriksen, Stenagergård på Herredsvej 95.

En kort overgang var der Lysfabrik på Herredsvej 100.

I dag, er den eneste egentlige produktion på øen Økologisk pasta samt æblecider på Fejøcider – når der ses bort fra landbrug og frugtavl.