Pæreskuderne

En pæreskude er betegnelsen på et mindre fartøj, der anvendes til transport af frugt, men også andre varer typisk fra provinsen til København.

PæreskudernePæreskuderne havde deres storhedstid fra engang sidst i 1800-tallet frem til anden verdenskrig, hvor sejladsen blev for risikofyldt. De lagde oprindeligt til ved Gammel Strand og Børsen, hvor pæreskuden på billedet ligger ved kaj.
Her solgte man lasten af frugt direkte fra skuden eller fra kajen foran enten ”en gros” eller som detailsalg.

Hvorfra navnet “pæreskude, æbleskude eller frugtskude” stammer vides ikke med sikkerhed. Man antager, at det var skibe fra øerne i det sydfynske øhav, hvor frugtdyrkning var fremherskende, som sejlede frugt (primært æbler) til hovedstaden.

Det bevirkede at æbler var let tilgængelige i København, hvorimod pærer af god kvalitet var en mere sjælden vare.

Potentialet, der lå i manglen og efterspørgslen på pærer, så – og udnyttede købmand Johannes Jørgensen som en af de første på Fejø. Johannes Jørgensen havde allerede i 1920erne på Samsø opkøbt kartofler, som han med sit skib ”Menthor” sejlede til København og solgte.

Da han således havde godt kendskab til afsætningen af varer i hovedstaden, begyndte han at opkøbe frugt på Fejø. I starten var det primært pærer, hvor den største efterspørgsel var og hvor prisen var bedst. Den indkøbte frugt sejlede han, først med ”Menthor” og senere med ”Mjølner”, til København. Her solgte han efterfølgende varerne ved Børsen med en ganske pæn fortjeneste.

Da anden verdenskrig brød ud ophørte pæreskudesejladsen til København. Risikoen var som nævnt blevet alt for stor bl.a. på grund af minefaren.

Sejlads med pæreskuderne genoplives

I 1992 blev sejladsen med pæreskuderne genoptaget. Det skete efter initiativ af min svigerfar Vagn C. Egeberg Fejø i samarbejde med Fejø Erhvervsråd, der den dag i dag stadig står bag sejladsen med pæreskuderne.

Logoet er designet af Vagn Carstensen Egeberg, Egeberg Reklamebureau A/S

Formålet var- og er først og fremmest at markedsføre Frisk Fejø Frugt, hvilket vil sige danske æbler, pærer og blommer, som kvalitativt er langt bedre end importeret frugt. Formålet er dog i høj grad også at markedsføre Fejø som turist ø og som et levende lokalsamfund over for potentielle tilflyttere.

Pæreskuden lægger til i Nyhavn hvert år den første lørdag i september, hvor frivillige øboere sælger frisk fejøfrugt i en hel uge.

Overskuddet fordeles efterfølgende til foreningerne på Fejø.