Enigheden

»Enigheden« fra 1811, er en tre-mastet orlogsfregat ca. 85 cm. lang.
Skibet har kanondæk i 3 etager og forrest en kvinde som gallionsfigur.

På agterspejlet står med forgyldte versaler: »Enigheden 1811, rinovat. 1845«.

På skroget under vandlinien står med sort skriveskrift på bagbord side:
»Morten Simonsen Groth — Ole Pedersen Badike 1845«.

På styrbord side står skrevet: »Jørgen Nielsen Lai — Else Marie Ols Datter 1845«.

Skibet har nyere bemaling med sort skrog og hvide kanonporte, gråt under vandlinien, gul gallionsfigur og tjæret tovværk.

“Enigheden” – et familien Groth Simonsen projekt!

Skibet antages at være skænket af gårdmand i Vesterby; Morten Simonsen Groth i 1811. Der er dog ikke sikre optegnelser som dokumenterer dette. Morten Simonsen Groth var født i 1784 i Ærøskøbing og der må være tale om samme person, som i 1845 var med til at bekoste den første restaurering af skibet. Hans navnetræk Morten Simonsen Groth ses som omtalt ovenfor på bagbord side på skibet.

At familien gennem årene har haft stor tilknytning til- og veneration for skibet ses af, at da Enigheden igen trængte til en gennemgribende istandsættelse i 1985, var det igen familen der stod bag og betalte. Denne gang de 3 søstre Ruth, Carina og Herdis alle født Groth Simonsen, hvis barndomshjem var på Herredsvej 114.

At “Enigheden” er et af de første kirkeskibe på Fejø, fremgår af et “provstesyn” i kirken i 1826. Her nævnes 3 kirkeskibe hvoraf “Enigheden” må være det ene, da det er fra 1811.
De 2 andre unavngivne kendes ikke og må være forsvundne i dag. Der kan i hvert fald ikke være tale om de 2 nuværende kirkeskibe; “Ebenetzer” og “Familien Iversen”, da disse først kom til i 1866 og omkring 1900.

Ud over de 2 ukendte skibe fra “provstesynet” i 1826 har der været et yderligere, nemlig det nu forsvundne, men navngivne skib “Søemands Minde” fra 1846.