Træhatten i Fejø Kirke

Træhatten i Fejø Kirke er omtalt i indberetningen nedenfor til Oldsagskommisionen i 1809 af den daværende præst Johan Jacob Kirchheiner. Indberetningen kom dog, som det kan ses, lidt sent af sted. Det skyldtes at Kircheiner ikke mente at der var noget at indberette af den type sager Oldsagskommisionen efterspurgte på Fejø.

Baggrunden for indberetningen var at Oldsagskommisionen i 1807 pålagde alle præster at indberette vigtige genstande og fund i deres nærområde til Oldsagskommisionen.

Træhatten i Fejø Kirke er desværre ikke bevaret

Træhatten i Fejø Kirke

Kilde: Danske Præsters indberetninger til Oldsagskommisionen af 1807

Fund af træhatte/træhjælme i Uglemose ved Birket.

I 1948 og 1949 blev der fundet i alt 3 træhjælme i Uglemose ved Lindet, hvoraf den ene desværre smuldrede bort da den blev taget op af mosen.

Efter beskrivelsen kan disse hjælme godt være i stil med træhatten i Fejø Kirke, men det er alene gisninger. Muligheden er dog tilstede, da fundlokaliteterne er indenfor er rimelig begrænset område, hvor en form for fælles forsvar kan have været en mulighed.

Træhjælmene fra Uglemose

De 2 træhjælme fundet i Uglemose ved Lindet i 1948 og 1949

Fundene vidner om at der har været stor aktivitet og om ufredstider i nærområdet langt tilbage i tiden. Da der fra samme periode også er fundet flere genstande på Fejø, kan øen sagtens have været involveret eller påvirket af disse kampe.

1 9c243bbefa Træhattene c4f9a03a95
Traehattene-fra-Birket

1