Postforhold

1 fdd9520f02 Postforhold 8b6be63f74
Fejoes-postmestre-1875-1958-en-biografisk-beskrivelse.pdf

Jens-Christian-Jensens-Kongebrev-om-flytning-til-Roskilde.pdf

Jens-Christian-Jensens-Kongebrev-om-flytning-til-Roskilde.pdf

Kontrakt-om-Postens-Transport-paa-Feioe-1875.pdf

Kontrakt-om-Postens-Transport-paa-Feioe-1875.pdf

Om-Fejoes-posthuse-1874-1919-og-livet-omkring-dem.pdf

Om-postforholdende-paa-Fejoe-1815-1919.pdf

Om-postforholdende-på-Fejoe-1815-1919-tillaeg.pdf

8

Pastor Paludans kontroverser med postvæsenet

1 fdd9520f02 Pastor-Paludan-og-posten 8b6be63f74
1870-Pastor-Paludan-modtager-brev-fra-Generalpostdirektoratet.pdf

1873-Om-postforhold-og-brevkasseaabninger.pdf

1874-Om-stempling-af-frimaerker.pdf

3