Fællesarealer

Der er 2 kendte fællesarealer på Fejø.

Avernakkevej 10, matr.nr. 90 Vesterby by, Vesterby

Ejere af fællesarealet på Avernakke, er en række matr. nr. i Vesterby som det fremgår af tingbogsudskriften nedenfor.

Dybvigvej 44, matr.nr. 100a Østerby by, Østerby

Ejere af fællesarealet ved Dybvig Havn, er adkomsthaverne til matr. nr. 4-54 i Østerby som det fremgår af tingbogsudskriften nedenfor.