Hjemmeværnet på Fejø

På et tidspunkt efter 2. verdenskrig blev Hjemmeværnet på Fejø etableret.
Jeg husker natlige øvelser fra omkring 1960. Vi børn kunne kunne så være heldige at finde tomme patronhylstre dagen efter – rene skatte.

Oplysningerne er sparsomme – jeg er i gang med at indsamle materiale og efterlyser alt relevant om emnet så det kan mangfoldiggøres her på siden.

Kendte medlemmer af Hjemmeværnet på Fejø.

Indtil nu har jeg identificeret nedenstående medlemmer af Hjemmeværnsgruppen på Fejø og kommet i besiddelse af et enkelt billede.

Anker Pedersen, Storemosevej 50
Axel Davidsen, Storemosevej 70 – (Havde våbendepot)
Erling “Skivemaleren”, Herredsvej 187
Frands Hansen, Kagevigsvej 20  – hustruen Esther Hansen var lotte
Hans Olsen, Herredsvej 64 – hustruen Ulla Olsen var lotte
Henri Andersen, Herredsvej 175
Ib Goldbeck, Andemosevej 11
Knud Sørensen, Herredsvej 16 – hustruen Inge Sørensen var lotte – (Radio)
Peder Hansen, Skovvej 24 – hustruen Åse Hansen var lotte
Peter Hansen, Storemosevej 24 – (Havde depot)
Gunner Pilegaard, Andemosevej 27 – hustruen var lotte
Robert Petersen, Storemosevej 60
Robert Ravnborg, Strandvejen

Hjemmeværnet på Fejø

På billedet ses Inge Sørensen og Gunnar Pilegaard betjene hjemmeværnets radio, som ses i baggrunden.
Billedet er venligst udlånt af Inge Sørensens datter Inge Lise Sørensen.