Missionshuset Arken

I Tidende for Lolland Falster, kunne man den 16. august 1932 læse følgende:

DET NYE MISSIONSHUS PÅ FEJØ (Red: Indre Mission) indviedes ved en smuk lille højtidelighed i søndags. Ejendommen, der er beliggende midt mellem Østerby og Vesterby, er opført dels for frivillige bidrag og dels for basar-overskud.

Missionshuset, som fik navnet ARKEN, havde ikke nogen lang aktiv periode. Allerede først i 1950erne var der kun 4 enker som forgæves forsøgte at holde gang i missionen. Det kan man læse om her i Aage Andersens beskrivelse om hans oplevelser fra missionen på Feje fra engang i 1950erne.

Søndagsskole i Missionshuset Arken.

I Arken blev der holdt søndagsskole – jeg har flere kilder der har gået der. Omkring 1935 blev søndagsskolen ledet af Mortine Rasmussen og sygeplejerske Dagmar Iversen. De boede sammen i et lille hus ikke langt fra møllen – nøjagtigt hvor er jeg ikke klar over.

Jolly-Nigger-sparebøsse fra Bornholms JernstøberiJeg har også hørt at der i 1950erne i søndagsskolen blev samlet ind til missionerne i Afrika.

Der var i Arken opstillet en sparebøsse forestillende en neger – der er sandsynligvis tale om den meget berømte sparebøsse “Jolly-Nigger” fra Bornholms Jernstøberi – et eksempel herpå kan ses til højre.

Indkaldelse til møde – om Gud vil – i Arken: 

Indbydelse til missionsmøde fra 1930erne

Indbydelse til missionsmøde – om Gud vil – fra midt i 1930erne

I dag rummer bygningen ikke længere missionshus, men er en integreret del (den østlige bygning) af Q8-service på Herredsvej 183, hvorfra Bjarke Jensen driver sit autoværksted med mere. På trods heraf er den oprindelige indretning intakt ligesom der stadig kan ses en del af de oprindelige bænkerækker på stedet.

Misionshuset Arken i 1939 beliggende Herredsvej 183. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek

Hvis man går ind i tingbogen, kan man se at der i 1931 er tinglyst servitut om forbud mod:
“køb og salg af spirituøse drikke”

og at der i 1968 er tinglyst servitut om:
“forbud mod salg til Jehovas Vidner eller udskænkning af spiritus m.v.”

Disse servitutter er stadig gældende i dag hvor Arken anvendes til lager for automekanikerens grej.