Dæmningen ved Skalølille

Skalølille, er navnet på det nordvestlige hjørne af Kagevig. Det har formentlig engang været en mindre selvstændig ø, der var forbundet til Fejø via et lavvandet engområde, som senere blev til en tange – se kortet fra 1862.
I dag er Skalølille betegnelsen for hele det store engområde på nordvestspidsen af Fejø.

Skalølille

Klik på kortet for at se det i stor størrelse

Området, der ligger lavt er et engområde på omkring 11 ha, der i perioden 1944-1953 blev forsøgt inddæmmet. Formålet var at øge landbrugsarealet.

Mod nord og vest blev der etableret en dæmning, som – i hvert fald på nordsiden blev beklædt med store betonplader. Disse skulle give beskyttelse mod havet og mod eventuelle storme fra nordvest.

Da man gravede og anlagde dæmningerne fandt man sidst i 1940erne et ca. 12.000 år gammelt rensdyrgevir. Det kan i dag ses på Ø-museet. Geviret er i øvrigt det ældste vidnesbyrd der er fundet om mennesker “Rensdyrjægerne” i området.

Da jeg var knægt omkring 1960 var der indenfor dæmningen på nordsiden lange vandfyldte udgravninger. Materialet fra disse, har givet været brugt til at lave dæmningen af. Udgravningerne blev efterhånden fyldt op med diverse affald fra øens beboere.
Det var et sandt eldorado for os unger, der kunne finde mange spændende ting der.

Midt i arealet gik der en kanal fra den østlige ende helt ud til dæmningen mod vest.
Her var der, etableret en pumpestation som skulle pumpe alt vandet ud i bugten mellem Fejø og Skalø.

Det inddæmmede areal ved Skalølille, fremstod i min barndom og ungdom som en stor delvis oversvømmet eng, der fungerede som et meget spændende fugle- og dyrereservat. Jeg husker en efterårsferie, hvor jeg observerede mere end 100 musvåger på en gang. Det var et fantastisk skue jeg aldrig glemmer. På dæmningens top gik en smal sti, som vi, da vi blev ældre ofte benyttede til en spændende knallerttur.

En dundrende fiasko.

Dæmningsprojektet blev i øvrigt en dundrende fiasko – det kan du læse mere om her.

Artiklen, er en af 361 beretninger fra journalisten og forfatteren Kjeld Hansens store to-binds værk: “Folk og Fortællinger fra Det tabte land”, der udkom i maj 2014.
Kjeld Hansen har brugt mere end 10 år på at rejse Danmark rundt for at beskrive de mange dæmnings- og indvindingsprojekter, der gennen århundreder blev etablerede i hele landet – og ikke mindst deres påvirkning af kulturlandskabet.

Det tabte land
Kjeld Hansens mange artikler kan læses på www.dettabteland.dk , hvor man også kan bestille det samlede værk.

Ovennævnte bragt med tilladelse fra Kjeld Hansen.