Købmænd

I 1823 fik Knud Lauritz Nielsen, som tidligere havde været med til at anlægge Dybvig Havn, borgerbrev til at etablere butikshandel på Fejø.

Indtil da havde al handel været forbudt på øen, ”da handel ikke skønnedes at være til gavn for fejøboerne”. Dog var handel med afgiftsbelagt tobak og salt undtaget. Skipperne, som besejlede Fejø, drev som følge heraf i stort omfang ulovlig tuskhandel.

Øens første butik/købmand etablerede sig på Herredsvej 301 omkring 1823.

Købmænd

Fejøs første købmand blev etableret her i ejendommen omkring 1823. Forretningen på billedet fra 1907 viser Fejøs første Brugsforening.

Butikken blev på et tidspunkt ændret til en Brugsforening, som senere blev flyttet til Herredsvej 300 i en tidligere bygning end den nuværende nyere bygning fra 1950erne.

Efterfølgende blev der etableret en meget stor købmandsgård med korn- og trælasthandel på stedet – senere – omkring 1915 – blev Hotel Landbolyst føjet til aktiviteterne.

Fejø – et lokalt handelscentrum.

Grundet Fejøs centrale beliggenhed og gode skibsforbindelser til hele verden – København-Kiel ruten havde anløbssted i Sletteren og Dybvig Havn var fyldt med skibe, der besejlede hele verden – blev øen sidst i 1800 årene ligefrem handelscentrum, hvor øens købmænd tiltrak kunder fra fastlandet fordi udvalget af varer var så stort.

Jeg har et postkort fra 7/4-1909 med følgende hilsen til møller H.C. Jørgensen  i Holeby: “Jeg vil i dag sende jer et kort jeg er herover på Fejø at Handle jeg har det godt” – Tormund Jørgensen, Holeby.

Man skal erindre at i 1909 var det en flerdagstur at tage fra Holeby til Bandholm via Maribo og så med damper til Dybvig via Askø for at handle.

Derfor er der ingen tvivl om at Fejø må have haft spændende handelsvarer at byde på.

Fejøs købmænd.

I billedgalleriet med købmænd, er der  som udgangspunkt medtaget 1 foto af hver forretning på stedet med angivelse af den daværende købmand. På et par lokationer har forretningen af forskellige årsager ændret sig så meget at det giver god mening at vise relevante udgaver.
De fleste forretninger har haft mange ejere gennem tiderne – jeg har efter bedste evne indsat den der var købmand på stedet da billedet blev taget.

Forretningsstrøg

Købmænd

Fra højre på modsatte side af vejen ses: Herredsvej 288 Tatol, Herredsvej 290 en meget stor købmandsgård som nu er brændt, ved siden af nr. 292 Osvald Larsens vognmandsforretning. På denne side af vejen fra højre ses: Herredsvej 289 Maskinsnedkeri og helt til venstre nr. 293 med Isbaren og mindre kagebageri. Foto: Sylvest Jensen luftfoto kgl.bibliotek

Fejøfonden

Georg og Willy Jørgensen blev købmænd, da de overtog og drev forretningen på Herredsvej 18 efter faderen Johannes Jørgensen, havde ingen livsarvinger. Derfor havde de besluttet at deres formue skulle danne grundlag for en fond “Fejøfonden”, hvis midler skulle gå til forskellige projekter på Fejø som øens beboere kunne have glæde af.