Karen og Niels af Fejø

For nylig opdagede jeg at vores hus, på Skovvej 23 på Fejø, havde haft et par interessante tidligere ejere og beboere. Skipper Anders Rasmus Nielsen og hustruen Karen havde boet i huset. Jeg var bekendt med at vores hus, som blev bygget i 1860 – i lighed med mange andre på øen – blev betegnet som et såkaldt “skipperhus”.

Skovvej 23, Fejø, hvor Karen og Rasmus Nielsen boede. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto 1949, Det Kgl. Bibliotek

Betegnelsen “Skipperhus” dækker over at beboeren var skipper på eget fartøj, eksempelvis en jagt eller skonnert, en stor del af året. Om efteråret og vinter var skipperen typisk hjemme på øen, hvor skibet så lå for anker ved kysten ud for huset.

Gammeltid på Fejø

I “Gammeltid på Fejø” af Markus Hummelmose, kan man på side 25 læse lidt om et ældre ægtepar Karen og Rasmus i Skoven. Der fortælles bl.a. om hunden der hentede avis og post ved vejen og om at Rasmus havde en “temmelig stor” skonnert Niels.

Rasmus Nielsen var bror til den kendte bådebygger Christian Nielsen på Fejø. Det var i øvrigt Christian Nielsen, der fik sat Rasmus i gang som skipper på eget skib. Det skete i forbindelse med at Christian Nielsen erhvervede skonnerten Niels i 1894.

Christian tilbød Rasmus at komme hjem til Fejø og være skipper på Niels. Rasmus havde en del år været på Island som skipper på en fiskerbåd der. Det var åbenbart en succes idet Rasmus efter kort tid i 1895 overtog skonnerten af broderen.

Da “Niels” efterhånden blev for lille, fik Rasmus Nielsen i 1907 bygget Karen, der i øvrigt var den første danskbyggede stål-motorskonnert.

Karen og Niels af Fejø

Christian Nielsen, som var konservator ved Handels og Søfartsmuseet på Kronborg, og som i øvrigt var barnebarn af skibsbygger Christian Nielsen, har skrevet historien om Stålskonnerten Karen af Fejø og om skipper Rasmus Nielsen.

Det der ærgrer mig mest, er at jeg for et par år siden rent faktisk for sjov havde købt maleriet, som ses ovenfor af Niels, men solgte det igen da jeg ikke dengang kendte historien.
Men sådan er der så meget!