Rød Guldborg

guldborg_roedRød Guldborg, der er en særlig rød mutation af Guldborg æblet, blev fundet af frugtavler Morten Hansen, Dybvigvej 51, Fejø i hans lille frugtplantage. Som følge heraf er det også at regne for en sort med oprindelse på Fejø.
Morten Hansen bemærkede, at der på et af hans træer med Guldborg æbler var en gren med særligt røde æbler, der tillige havde en meget fin smag.

Ved podning lykkedes det Morten Hansen at få opformeret nogle træer, hvorefter sorten fik navnet Rød Guldborg.
En landskendt planteskole fik interesse for den nye sort og de lavede en aftale med Morten om at de skulle stå for opformering og salg mod at han fik 50 øre pr. træ. Den aftale holdt de ikke længe – Morten nåede efter sigende kun at få afregning en enkelt gang.

Landbohøjskolens Pomet beskriver Rød Guldborg således:

Guldborg Rød (i daglig tale Rød Guldborg) er kendt i Danmark siden 1954. Sorten er eller har været udbredt dyrket. Sorten er sidst anbefalet til dyrkning i Danmark i år 1958. Guldborg Rød er eller har været egnet til dyrkning i erhverv/haver. Æblet bruges som spiseæble. På Kernegården er der et par eksemplarer af sorte. Guldborg Rød gror på Pometet  og kan også ses på: Gl. Estrup