Vejrø kirkegård

På Vejrø kirkegård står en marmorplade monteret på træramme af drivtømmer. Inskriptionen lyder: Fjernt for øjet nær ved hjertet. Marmorpladen er antagelig resterne fra et gravsted, hvor navne og datoer nu efter tidens tand er uden identifikation. Gravstedet er forsvundet, som det nu gør sig gældende på alle kirkegårde, men minderne om de afdøde lader sig ikke udslette. Teksten for denne enkelte person kan således dække hele kirkegårdens funktion og virke.

Dertil er lokale kirkegårde gode steder for minderne. Det gælder også for kirkegården på Vejrø. Etableret i 1890 ved udstykning af jord fra Claus Jacobsens ejendom ”Blæsenborg” og senere ved afhændelse til Fejø Kirke 08.02.1893 eller 13 dage før sin død. Kirkegårdens første registrerede begravelse var netop Claus Jacobsen – måske er datteren Birthe Margrethe, der døde juli 1890, også begravet på stedet, da hun er eneste person på Vejrø, som er død i perioden 1890 – 1892, og stedet reserveret specielt rettet mod hendes tidlige og måske tragiske død.

I dag er Vejrø kirkegård fredet og varsomt vedligeholdt. Det betyder at der fortsat er mindeplader om de i dag 25 registrerede gravpladser, hvoraf 11 tilhører medlemmer af familien Klausen med den ældste, der omtaler Claus Jacobsen og med et begravelsesmønster, hvor man placerede medlemmer af Klausen familien til venstre på kirkegården og øvrige ø-beboere til højre!

De kirkelige handlinger fandt i en vis udstrækning sted i forbindelse med anvendelsen af skolen, der var beliggende ved kirkegården. Skolestuen blev anvendt til barnedåb, begravelser og gudstjenester. Beliggenheden af Vejrø i forhold til Fejø Kirke var upraktisk. Derfor var skolen et godt alternativ. Og det gjaldt ikke mindst ved begravelser, hvorved man ikke skulle transportere kisten ad søvejen til Fejø eller Kragenæs i al slags vejr året rundt.

Ud over de personer, som fremgår af gravstenene nedenfor er der begravet en del flere på den lille kirkegård gennem dens aktive periode. Ligesom på alle andre kirkegårde i landet er gravesteder på Vejrø kirkegård blevet nedlagt gennem årene og gravstenene fjernede.

Kirkegården blev officielt taget ud af brug 1983 og efterfølgende fredet i 2003.

Vejrø kirkegård

Kilde: Historiske kort på nettet

===============================================================

Gravsten på Vejrø kirkegård:

HANSEN:

HUMBLE

JACOBSEN:

JENSEN:

JULIUSSEN:

KLAUSEN:

1 9c243bbefa Familien-Klausen-paa-Vejroe c4f9a03a95
Familien-Klausen-en-slaegt-paa-Vejroe.pdf

1

MIKKELSEN:

NIELSEN:

UKENDT:

 

============================================================

Krediteringer:

Fotos af ovenstående gravsten på nær 3 er hentet fra gravminderegistrering.dk og gengivet med tilladelse fra museumsdirektør Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster.

Fotos af 3 gravsten (Ane Marie Hansen, Mathias Hansen og Peter & Marie Juliussen) er hentet fra dk-gravsten.dk (fotograferet af Rasmus Bille Hansen) og gengivet med tilladelse fra Torben Bank Sørensen, dk-gravsten.dk.

===============================================================