Den personlige friheds værn

På Fejø var der indtil omkring 1980 en afdeling af foreningen Den personlige friheds værn. Jeg husker blandt andet at foreningen arrangerede andespil og forskellige fester på kroen. Gårdejer Ejler Nielsen, Elmelund var i en årrække formand for foreningen. Det er det eneste jeg ved – så oplysninger af enhver art er mere end velkomne.

Baggrund for Den personlige friheds værn

Landsforeningen Den personlige friheds værn blev stiftet fordi at den danske regering i februar 1917 indførte et midlertidigt forbud mod salg, udskænkning og forsendelse af spiritus i Danmark. Læs mere her.

Forbudet blev allerede ophævet i marts 1917. I stedet indførte regeringen en høj beskatning på spiritus, der voksede støt årene herefter.
Afholdsbevægelsen greb samtidig chancen for at få indført et forbud mod alkohol.

Landsforeningen Den personlige Friheds Værn blev stiftet for at forhindre et forbud mod alkohol i Danmark. Foreningen så det som en unødvendig indskrænkning af den personlige frihed. Foreningen ønskede ikke at støtte alkoholisme, men derimod at fremme ædrueligheden blandt alle lag i befolkningen.