Præstesagen i 1922

Præstesagen i 1922I foråret 1922 ansatte menighedsrådet på Fejø en ny præst ved navn Knud Harder.
Hans embedsperiode på Fejø blev ganske kort (1/2-1922 – 18/9-1922), kun omkring et halvt år. Han måtte sidst i 1922 tage sin afsked efter en fængselsdom på 4 måneder. Årsagen til fængselsdommen og den korte embedsperiode på Fejø var, at han blev dømt for at have forgrebet sig på nogle feriebørn på Fejø.

Som det kan læses i artiklerne nedenfor, så var Harder ikke vellidt af Fejøboerne, som han ikke rigtigt nåede at komme ind på livet af. De udeblev ganske enkelt fra gudstjenesterne.

En medvirkende årsag var, ifølge en af artiklerne, at Knud Harder i alt for høj grad beskæftigede sig med musikalske udfoldelser. Vel at mærke ikke den type musik, som blev spillet i kirkerne (der nævnes varieté musik). Måske menighedsrådet havde været lidt for imponerede og for hurtige med at ansætte en “Kapelmester som præst på Fejø”, som der står i overskriften til artiklen, der ses til højre.

Efter tiden som præst virkede han en del år som lærer. I november 1923 blev han pianist ved det Ove Bassøe’ske Teaterselskab. Han førte et tilbagetrukket liv som musiker og komponist og optrådte ofte i radioen ved koncerter og skrev enkelte artikler.

En meget trist og tragisk sag, som blev flittigt omtalt i dagspressen i hele landet, men som i øvrigt aldrig ses omtalt efterfølgende.

1 39dab7dbe6 Praestesagen-i-1922 979c8e32fe
Artikler-fra-Socialdemokraten.pdf

1

Wikipedia skriver om Knud Harder:

Knud Harder (1885-1967) var en dansk komponist, organist og dirigent.

Efter studentereksamen begyndte han et musikstudium inspireret af mødet med Carl Nielsens musik. Senere mødte han Nielsen, og de korresponderede jævnligt fra 1904 til sidst i 1920’erne. Harder drog til München i 1904 for at uddanne sig der. Selvom han kun var 20 år fik han alligevel lejlighed til både at få opført sin musik og at virke som dirigent der.

Allerede fra 1904 handlede de første breve mellem ham og Carl Nielsen bl.a. om en artikel, som Harder skrev til det tyske tidsskrift ”Die Musik” og som blev trykt i bladet i 1906.
Deri forsøgte han at promovere Nielsens musik i Tyskland. Han skrev også andre ting, bl.a. en afhandling ”Fantasia appasionata” om musikfilosofi. Der udkom både på tysk og fransk.

Omkring 1910 var han kapelmester ved teatret i Aschaffenburg. Men i 1915 lod han sig indskrive på Københavns Universitet for at studere teologi og i 1920 blev han cand. theol.
I sine studieår var han alumne på Borchs Kollegium fra 1. maj 1915 til 14. august 1920.
Efter en kort periode blev han Kapellan i Ho-Oksby i Ribe Stift, hvorefter turen gik til Fejø, hvor 
Knud Harder kun fungerede som præst ganske kort tid.