Møntskatten

På matrikelkortet nedenfor ses et udsnit af Skoven, hvor møntskatten blev fundet på en mark i februar 1673. Denne møntskat bestod af ca. 7-800 sølvmønter med en samlet vægt, der er anslået til næsten 1 kg.
Det fremgår af indberetningerne til Nykøbing slot, at mønterne ikke blev fundet samlet, men over et mindre areal og over en periode på et par uger.

Møntskatten

Møntskatten blev afleveret til enkedronning Sofie Amalie på Nykøbing slot. Da riget også dengang fattedes penge blev sølvmønterne desværre efterfølgende omsmeltet.

Heldigvis nåede dronning Sofie Amalie at forære 4-5 af sølvmønterne til sin livlæge, der efterfølgende indleverede dem til Nationalmuseet. Derfor kender man i dag til nogle af de mønter der blev fundet og derfor er man i stand til at datere et omtrentligt tidspunkt for nedlæggelse af skatten.

Møntskatten er fra Vikingetiden.

Mønterne stammer helt tilbage fra vikingetiden og Knud den Store (ca. år 995-1035) og hans svoger kejser Conrad den 2. (ca. 1024).
Måske skatten har haft tilknytning til Dragsborg og er blevet gravet ned i ufredstid, hvorefter ejeren aldrig fik lejlighed til at hente skatten igen.

De få mønter, der endte på Nationalmuseet, blev heldigvis tegnet og beskrevet grundigt.
Tegningerne af mønterne nedenfor, er en del af beskrivelsen af fundet og indberetningerne til dronningen på Nykøbing Falster slot udarbejdet og gengivet af Georg Galster i 1936.
Hele beskrivelsen med indberetningerne om fundet kan læses her:
“Møntfund fra Danmark og Norge 1670-1700”.

5

Da man på Nationalmuseet tidligere havde for vane at udskifte mønter med bedre eksemplarer, når og hvis sådanne dukkede op, er det usikkert om nogle af de oprindelige mønter fra fundet stadig findes i Nationalmuseet.

Nedenfor ses fotos af mønter svarende til de oprindelige, som beskrevet ovenfor.

Møntskatten

Denar – Conrad II & Piligrim (1027-1036)                                 Penny – Knud den Store (1016-1035)

Dragsbjergsmykket er fundet i nærheden – og har ligesom møntfundet muligvis tilknytning til det voldanlæg, der engang skal have ligget på Dragsbjerg.

Det høje kystnære område af Dragsbjerg, blev gennemgået med metaldetektor den 24. maj 2015. Resultatet må betegnes som nedslående, idet der ikke blev fundet noget der var ældre end år 1900.

På baggrund af skriftlige kilder og gamle kort, er jeg overbevist om at jeg har med stor sandsynlighed lokaliseret det oprindelige fundområde.

[listyofiles folder=”wp-content/møntskatten” options=”table,new_window,hide_extension”]