Byerne

Kortudsnit af byerne: Vesterby og Østerby.

Var der forskel på byerne.

Bemærk en mulig forskel på de to “Byer” – Vesterby ser ud til at have flest gårde og dermed måske også den mest velstående – Østerby ser ud til at have flere mindre beboelsesejendomme – måske boliger til den arbejdere og daglejere.

Et eksempel herpå – endda med dobbelt husrække – kan stadig ses ved ejendommene Herredsvej 237-245.

[listyofiles folder=”wp-content/byerne” options=”table,new_window,hide_extension”]