Fejøskomagerens eventyrby

Fejøskomagerens eventyrby - ca. 1940.

Skomagermester Carlo Svendsen, som boede Dybvigvej 30, rejste i 1940erne og 1950erne rundt med sin ”Eventyrby”, som han selv havde lavet.

Fejøskomagerens eventyrby, kunne pakkes sammen i transportkasser. Disse blev af ejeren af ”Landbolyst”og ”Højbo”, Peter Jørgensen, fragtet rundt i landet på sin lastbil.

Ikke økonomi i projektet.

Da der vist ikke var de store penge i forretningen, ophørte den i 1950erne. ”Fejøskomagerens Eventyrby” eksisterer desværre ikke mere.

Fejøskomagerens eventyrby - ca. 1940

De 70.000 timer, der står på kortet, er nok en overdrivelse, da det svarer til ca. 25 års arbejde med en arbejdsdag på 7½ time hver eneste dag året rundt.