Læger på Fejø

Fejø Lægedistrikt, der omfattede øerne Fejø, Femø og Askø blev oprettet den 
1. december 1812 – og lige siden har der været fast læge på Fejø.

 

ad 2: C.F.V. Bang kom til Fejø som distriktslæge for Fejø, Femø og Askø i 1817.

Distriktskirurg Bang købte matr. nr. 10b i Vesterby 18.12.1829 og solgte igen 13.7.1840.
Ejendommen er beliggende på Herredsvej 145 og gården der hedder “Stenhøj”.
Den ejendom Bang erhvervede må have haft et tidligere stuehus end det nuværende, der er opført i 1916.

En nyere udgave af Stenhøj beliggende på Herredsvej 145 med Kagevig og Skovnakken i baggrunden. Foto: Sylvest Jensen luftfoto 1952, Det.Kgl.Bibliotek

I 1849 ansøgte han om at få ”et hæderstegn til knaphullet”, hvilket han
følte var fortjent efter lang og tro tjeneste som distriktslæge på øerne.
Af Amtsjournalen fremgår det blot at ansøgningen blev henlagt.

I 1850 indgav ikke mindre end 21 femøboere en klage til overøvrigheden
over C.F.V. Bang fordi han nægtede at tage til Femø en sen nat i december
for at bistå ved en kompliceret fødsel. En ung kone Maren Lucie Eriksen
havde store problemer med at føde og jordemoderen, der anså  ”bistand
ved forløsningen for yderst nødvendigt”
, bad Maren Lucies mand Claus
Eriksen og 2 ledsagere om sejle til Fejø for at hente lægen.
Denne nægtede kategorisk at drage til Femø en kold og mørk december nat,
hvilket resulterede i at Maren Lucie døde uden at være blevet forløst.

Om der kom noget ud af femøboernes klage er tvivlsomt for fakta er, at
C.F.V. Bang fortsatte som distriktslæge for Fejø, Femø og Askø indtil han
efter at have virket som distriktslæge i 44 år trak sig tilbage i 1861.

Listen over læger på Fejø kan hentes her

Lægeboligen

Indtil 1910 havde lægerne haft bopæl og konsultation flere steder på Fejø, hvor man i folketællingerne finder dem både i Østerby og i Vesterby.

I 1910 opførtes en egentlig lægebolig med konsultation på Dybvigvej 10, som blev benyttet hertil indtil sidst i 1990erne.

Læger på Fejø

Postkort med lægeboligen omkring 1910.

 

I dag har lægen på Fejø sin egen private bolig suppleret med konsultation i det tidligere plejehjem på Herredsvej 179.