Fejøkvaser

Bådebygger Niels Christian Nielsen, Fejø, konstruerede de meget velsejlende og berømte Fejøkvaser, som hans bådebyggeri i perioden 1894-1914 byggede ikke mindre end 40 eksemplarer af.
Læs om Bådebyggeriet på Fejø og de Danske åledrivkvaser

Tre typer navne på Fejøkvaser.

Kvasernes navne kan typisk opdeles i 3 grupper alt afhængig af, hvem og hvad de var opkaldt efter:

Ejerens kone eller datter:  “Anna”, “Marie”, “Inger” osv.
Fiskeriet:                               “Aalen”, “Laxen”, “Silden” osv.
Bådens sejlegenskaber:      “Maagen”, “Svalen”, “Svanen” osv.

I 2010 blev der på Vikingeskibsmuseet i Roskilde bygget en Fejøkvase “Tumleren” på bestilling af en privatperson. Omtalen og billeder i Vikingeskibsmuseets årbog fra 2010, kan læses her.

Oversigt over byggede kvaser

Det er målet at få gjort billedlisten så komplet som muligt – så har du et foto, er jeg meget interesseret i at få det med.

Læs mere om drivkvasernes historie