Postkort – private

Private postkort er kun medtaget i begrænset omfang, da de ofte ikke har nogen almen interesse. Motiverne på disse, kan som hovedregel deles i 2 typer:

Ejendomme, som i en vis udstrækning er medtaget her på siden, da de kan have interesse hos en bredere kreds – om ikke andre så for ejeren.

Personmotiver der, ikke er medtaget på siden, da de som ovenfor nævnt ikke har almen interesse.

Et eksempel herpå, kan ses på nedenstående kort fra 1905-1910:

Og så er det alligevel lidt spændende – i hvert fald for mig, da den unge dame yderst til højre er min mormor i en ung udgave. Personen yderst til venstre er “Murer Ejler” som har skrevet og sendt kortet og som boede på Andemosevej 7.