Niels Stenfeldt

Forfatteren, kommunelærer, cand. phil. Niels Stenfeldt, der var ungkarl, boede i København og havde ingen relation til nogle af øerne. Kun en dyb interesse for lokalhistorie bevirkede, at han i 1931 skrev de lokalhistoriske bøger om Fejø, Femø og Askø. Han har i høj grad og meget grundigt benyttet skriftlige kilder på rigsarkivet og landsarkivet.

Alle bøgerne, der er håndskrevne med indtegnede kort og indklæbede postkort, blev foræret til de respektive kommuners sogneråd med klausul om at de ikke måtte fjernes fra øerne.

Niels Stenfeldt har ud over disse skrevet bøger om andre steder i Danmark.

1 e513188912 Niels-Stenfeldt 143fb85df2
Om-Askoe-i-svundne-tider.pdf

Traek-af-livet-paa-Faemoe-i-svundne-tider.pdf

Traek-af-livet-paa-Fejoe-i-svundne-tider.pdf

3