Postale forsendelser

Nedenfor finder du beskrivelser af “postale forsendelser” (postkort), som oftest er sendt mellem Fejø og de øvrige øer i Smålandsfarvandet. Til kortene er der påført lidt historie om hvem afsender og modtager var.

Beskrivelserne er udarbejdet af Arne Fredens, Odense.

Fejø

Rågø